O škole

Základní škola a mateřská škola Adamov je úplná základní škola. Škola je rozmístěna ve čtyřech budovách v různých částech města. V hlavní budově školy, která se nachází na ulici Komenského 4, jsou umístěny třídy 1. až 9. ročníku, přípravná třída, školní družina a školní klub. Pracuje zde také jedna třída mateřské školy. Na pracovišti na ulici Ronovská 12 jsou umístěny třídy 1. až 5. ročníku a školní družina. Budovu na ulici Ronovská, která byla nedávno modernizována, využívá také ZUŠ.

Mateřská škola je také dislokována do dvou pracovišť. V budově na ulici Komenského 6 jsou 2 třídy (+ 1 třída v budově ZŠ), v budově na ulici Jilemnického je 5 tříd. Tato budova mateřské školy prošla velkou přestavbou a modernizací, čímž se významně navýšila kapacita. Každá ze čtyř budov má vlastní stravovací provoz a vlastní správní zaměstnance.

Základní škola pracuje podle ŠVP pro ZV Hrou k vědění, který je od školního roku 2016/17 zapsán do systému InspIS. Mateřská škola pracuje podle ŠVP pro PV Hrajeme si a poznáváme.

Ve škole je již dlouholetá tradice práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve škole velmi dobře funguje Školní poradenské pracoviště, jehož součástí je školní psycholog, speciální pedagog, metodik prevence, výchovný a kariérní poradce, logoped atd.

Nedílnou součástí školy jsou dvě speciální třídy a přípravná třída.

Do speciálních tříd jsou na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálního pedagogického centra (SPC) zařazováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Tyto třídy pracují dle ŠVP s využitím minimální doporučené úrovně očekávaných výstupů. Je respektována snížená úroveň rozumových schopností žáků, jejich fyzické a pracovní možnosti a předpoklady.

Přípravná třída základní školy je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně jsou přijímány děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Ve škole velmi dobře funguje Školní poradenské pracoviště, jehož součástí je školní psycholog, speciální pedagog, metodik prevence, výchovný a kariérní poradce, logoped atd.

V oblasti materiálního zajištění a vybavení se škola vždy mohla spolehnout na vstřícný přístup zřizovatele. Investice do školství v Adamově v poslední době byla a stále je velmi výrazná. Z těch největších investic je třeba zmínit vybudování dalšího patra v budově školy na ulici Ronovská nebo přestavbu budovy mateřské školy na ulici Jilemnického.

ZŠ a MŠ Adamov je po stránce pedagogické školou velmi dobře fungující a po stránce materiální nadstandartně zajištěnou školou.


Poznávací zájezd do Polska

Poznávací zájezd do Polska

Ve dnech 9. a 10. 5. se 48 žáků 8. a 9. ročníku, paní asistentka a jeden tatínek pod vedením pana ředitele Stanislava Tůmy, p. uč. Spurného a pí. uč. Horáčkové zúčastnili poznávacího zájezdu do jižního Polska.

Číst více

Zahrada a vaření na Ronovské

Zahrada a vaření na Ronovské

Již druhým rokem obnovujeme školní pozemek na ZŠ Ronovská.

Číst více

Závěrečná hodina klubu anglické konverzace

Závěrečná hodina klubu anglické konverzace

Dne 3.5. 2024 proběhla poslední hodina klubu anglické konverzace, který je určen pro žáky 4. a 5. třídy.

Číst více

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku 2024/2025

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku 2024/2025

Seznamy v přiložených souborech

Číst více

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ a MŠ Adamov, přísp. org., oznamuje, že zápis do MŠ proběhne v termínu 2.5. – 16.5. 2024.

Číst více

Louskáček a bonbónová víla

Louskáček a bonbónová víla

Ve středu 17.4. naše třída II.S společně s třídami 1.stupně mimo pátých ročníků se vypravily do divadla.

Číst více
Basketbal, okresní finále Blansko, 11. 4. 2024

Basketbal, okresní finále Blansko, 11. 4. 2024

Ve čtvrtek 11. 4. se naši žáci 2. stupně zúčastnili okresního finále školní sportovní soutěže v basketbalu v Blansku.

Číst více

Den Země školáků z Ptačiny

Den Země školáků z Ptačiny

V pátek 12. dubna se postupně všichni školáci vypravili do blízkého i vzdálenějšího okolí školy, aby si připomenuli Den Země, který se slaví 22. dubna.

Číst více

Mezinárodní soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN

Mezinárodní soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii.

Číst více

Exkurze do hlubin Býčí skály

Exkurze do hlubin Býčí skály

V pátek 12. dubna 2024 jsme Den Země oslavili putujíc labyrintem chodbiček Býčí skály pod zemí.

Číst více

DEN ZEMĚ - 6.A, B

DEN ZEMĚ - 6.A, B

V pátek 12.4. se šesté třídy vydaly místo vyučování do přírody.

Číst více

Velikonoce ve školní družině

Velikonoce ve školní družině

Děti přivítaly Velikonoce ve školní družině a na výstavě

Číst více

Anthropos - 4. A a 4. B

Anthropos - 4. A a 4. B

Ve středu 13. března 2024 se třídy 4. A a 4. B vypravily na exkurzi do Brna do Pavilonu Anthropos.

Číst více

25.3. PREVENTIVNÍ PROGRAM – KLÁRA POMÁHÁ Pomoc pozůstalým a pečujícím osobám

25.3. PREVENTIVNÍ PROGRAM – KLÁRA POMÁHÁ Pomoc pozůstalým a pečujícím osobám

V rámci projektu nadace Klára pomáhá https://www.klarapomaha.cz/ jsme si v pondělí 25. března 2023 povídali o smutných životních situacích, pocitech, které nás mohou přepadnout, potřebách pozůstalých, ale i možnostech, na koho se obrátit.

Číst více

PREVENTIVNÍ PROGRAM

PREVENTIVNÍ PROGRAM

Dne 21.3. se žáci šestých ročníků zúčastnili programu Čas proměn – MP Education.

Číst více

Technická olympiáda pro žáky základních škol

Technická olympiáda pro žáky základních škol

Termín konání: 6. březen 2024 Místo konání: SŠ TEGA Blansko, Bezručova 1601/33 Účastníci: žáci 6. a 7. tříd

Číst více