Školská rada

datum zřízení 21.6.2005
počet členů školské rady 9 členů
za město Adamov Jiří Němec
Ing. Petr Kupka
Bc. Roman Pilát, MBA
za ZŠ a MŠ Adamov Jaroslava Šmerdová
Mgr. Věra Rutová
Mgr. Soňa Karásková
zástupci rodičů a žáků Veronika Bromová
Veronika Jankových
Inka Formánková

Školská rada byla ustanovena dle §167 zákona č. 561/2004 Sb21. 6. 2005, je složena ze 3 zástupců pedagogického sboru, 3 zástupců zřizovatele a 3 zástupců rodičů. V tomto školním roce skončilo funkční období školské rady. Proběhly nové volby a předsedou školské rady je Ing. Petr Kupka.Sdílet článek