Formuláře

Mgr. Martina Burianová

kontaktní e-mail: m,[email protected]

kontaktní telefon: 515 531 196

Úřední hodiny

pondělí až pátek: 7:00 - 7:30
úterý: 14:00 - 15:00
v době třídních schůzek: 16:00 - 18:00 (v termínech podle plánu)
v době konzultačních hodin: 15:00 - 17:00 (v termínech podle plánu)


Přihláška do MŠ PDF ELFORM
Přihláška ke školnímu stravování PDF
Souhlas s vyšetřením v PPP Blansko PDF ELFORM
Žádost o odhlášení žáka (žákyně) ze základní školy PDF ELFORM
Žádost o přijetí do školy PDF
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání PDF ELFORM
Žádost o odklad školní docházky PDF
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - předčasný nástup PDF ELFORM
Žádost o přijetí - přípravná třída PDF ELFORM
Žádost o přijetí - cizinec PDF ELFORM
Žádost o uvolnění žáka z vyučování tělesné výchovy PDF ELFORM
Žádost o uvolnění z vyučování žáka I. stupně PDF ELFORM
Žádost o uvolnění žáka II.stupeň PDF ELFORM
Žádost o odložení klasifikace I.stupeň PDF ELFORM
Žádost o odložení klasifikace II.stupeň PDF ELFORM
Žádost o slovní hodnocení I.stupeň PDF ELFORM
Žádost o slovní hodnocení II.stupeň PDF ELFORM
Žádost o individuální vzdělávací plán PDF ELFORM
Zápisní lístek do školní družiny (školního klubu) PDF ELFORM
Zápisový lístek PDF
Žádost o uvolnění ze ŠD PDF
Odhlášení ze školní družiny PDF
Prominutí úplaty za ŠD PDF
Zákonné normy PDF

ELFORM - formulář je možné vyplnit elektronicky a vytisknout (v prohlížečích, které otevírají soubory PDF doplňkem nemusí fungovat možnost formulářového vyplňování; doporučujeme vždy stáhnout soubor do počítače a následně jej otevřít např. v programu Adobe Reader).