Učební plán

Vzdělávací program Hrou k vědění (Učební plán pro 1. stupeň)

Předmět Týdenní rozložení hodin v ročníku I. st celkem
1. 2. 3. 4. 5.
Český jazyk 9 9 9 8 7 42
Matematika 4 5 5 5 5 24
Prvouka 1 2 2 5
Přírodověda 1 2 3
Vlastivěda 2 2 4
Anglický jazyk 1 1 3 3 3 11
Informatika 1 1 2
Hudební výchova 1 1 1 1 1 5
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10
Týdenní dotace 20 22 24 26 26 118

Vzdělávací program Hrou k vědění (Učební plán pro 2. stupeň)

Předmět Týdenní rozložení hodin v ročníku II.st. celkem
6. 7. 8. 9.
Český jazyk 4 5 5 4 18
Matematika 4 5 4 5 18
Dějepis 2 2 2 2 8
Zeměpis 2 2 2 1 7
Přírodopis 2 2 2 2 8
Fyzika 2 2 1 2 7
Chemie 2 2 4
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Další cizí jazyk 2 2 2 6
Informatika 1 1 1 1 4
Občanská výchova 2 1 1 1 5
Hudební výchova 1 1 1 1 4
Výtvarná výchova 2 1 1 1 5
Pracovní činnosti 1 0 1 1 3
Tělesná výchova 3 2 2 2 9
Volitelné předměty 1 1 2 4
Týdenní dotace 29 30 31 32 122

Vzdělávací program Hrou k vědění (Učební plán pro 2. stupeň) - 8. a 9. ročník - přechodné období

Předmět Týdenní rozložení hodin v ročníku II.st. celkem
6. 7. 8. 9.
Český jazyk 4 5 5 4 18
Matematika 4 5 4 5 18
Dějepis 2 2 2 2 8
Zeměpis 2 2 2 1 7
Přírodopis 2 2 2 2 8
Fyzika 2 2 1 2 7
Chemie 2 2 4
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Další cizí jazyk 3 3 6
Informatika 1 1
Občanská výchova 2 2 1 1 6
Hudební výchova 1 1 1 1 4
Výtvarná výchova 2 2 1 1 6
Pracovní činnosti 1 1 1 1 4
Tělesná výchova 3 2 2 2 9
Volitelné předměty 1 1 2 4
Týdenní dotace 29 30 31 32 122Přiložené soubory