Žákovská rada

Žákovská rada je vlastně takový malý školní parlament. Členové samosprávy jsou volení zástupci z jednotlivých tříd, kteří mají možnost rozhodovat o tom, co se ve škole děje. Žákovská rada se schází na pravidelných schůzkách s vedením školy. Jsou zde projednávány problémy, které tíží obě strany, ale také podněty ke zlepšení života školy. Členové žákovské rady se velkou měrou podílejí na provozu informačního centra, zejména na zajištění školní knihovny. Dále pomáhají s organizováním rozmanitých školních akcí – karneval, Mikulášská nadílka, pohádkový les, sportovní soutěže apod.

Žákovská rada 2022/2023

IX. A Michal Křivánek Matěj Kořalka
VIII. B Natálie Sabolová Jakub Tomašák
VIII. A Matyáš Janda Jiří Novotný
VII. B Mykyta Derybas Dominik Manoušek
VII. A Matěj Dobeš Lukáš Neuman
I. S Anna Přibylová Tereza Štěpánková
VI. B Dmytro Hadzheha Julie Justová
VI. A Kateřina Sedláková Dominik Kotas
V. A Miroslav Urbáni Anna Kapinusová

Zvolený předseda: Jiří Novotný

Jeho zástupce: Matěj Dobeš

Pravidelné schůzky : pondělí, velká přestávka