Žákovská rada

Žákovská rada je vlastně takový malý školní parlament. Členové samosprávy jsou volení zástupci z jednotlivých tříd, kteří mají možnost rozhodovat o tom, co se ve škole děje. Žákovská rada se schází na pravidelných schůzkách s vedením školy. Jsou zde projednávány problémy, které tíží obě strany, ale také podněty ke zlepšení života školy. Členové žákovské rady se velkou měrou podílejí na provozu informačního centra, zejména na zajištění školní knihovny. Dále pomáhají s organizováním rozmanitých školních akcí – karneval, Mikulášská nadílka, pohádkový les, sportovní soutěže apod.

Žákovská rada 2017/2018

IX. A Tereza Hartlová David Křenek
VIII. A Nikola Bártová Tomáš Peša
VII. A Lucie Lunerová Jan Reichl
VI. A Lenka Neumanová Natálie Formánková
V. A Romana Drncová Alena Králová
V. B Štěpán Malásek Tomáš Rotrekl

Zvolený předseda: Jan Reichl

Jeho zástupce: Lucie Lunerová

Pravidelné schůzky : středa, velká přestávkaSdílet článek