Žákovská rada

Žákovská rada je vlastně takový malý školní parlament. Členové samosprávy jsou volení zástupci z jednotlivých tříd, kteří mají možnost rozhodovat o tom, co se ve škole děje. Žákovská rada se schází na pravidelných schůzkách s vedením školy. Jsou zde projednávány problémy, které tíží obě strany, ale také podněty ke zlepšení života školy. Členové žákovské rady se velkou měrou podílejí na provozu informačního centra, zejména na zajištění školní knihovny. Dále pomáhají s organizováním rozmanitých školních akcí – karneval, Mikulášská nadílka, pohádkový les, sportovní soutěže apod.

Žákovská rada 2018/2019

IX. A Tomáš Peša Nikola Bártová
VIII. A Lucie Lunerová Filip Čáp
VII. A Lenka Neumanová Adam Zeman
I. S Ondřej Kelča
VI. B Štěpán Malásek Tomáš Rotrekl
VI. A Alena Králová Romana Drncová
V. B Tomáš Polzer Eliška Zukalová
V. A Darina Seredová Juliana Matulová

Zvolený předseda: Filip Čáp

Jeho zástupce: Tomáš Peša

Pravidelné schůzky : čtvrtek, velká přestávkaSdílet článek