Žákovská rada

Žákovská rada je vlastně takový malý školní parlament. Členové samosprávy jsou volení zástupci z jednotlivých tříd, kteří mají možnost rozhodovat o tom, co se ve škole děje. Žákovská rada se schází na pravidelných schůzkách s vedením školy. Jsou zde projednávány problémy, které tíží obě strany, ale také podněty ke zlepšení života školy. Členové žákovské rady se velkou měrou podílejí na provozu informačního centra, zejména na zajištění školní knihovny. Dále pomáhají s organizováním rozmanitých školních akcí – karneval, Mikulášská nadílka, pohádkový les, sportovní soutěže apod.

Žákovská rada 2023/2024

IX. B Natálie Sabolová Jakub Tomašák
IX. A Denisa Jakusidisová Jiří Novotný
Matyáš Janda
VIII. B Martin Vodák Dominik Maňoušek
VIII. A Monika Vlčková Alexandra Roušarová
VII. B Vojtěch Matal David Dobrovolný
VII. A Natálie Antlová Miroslav Kučera
I. S Lucie Hrachovinová Tereza Štěpánková
VI. B Lukáš Mottl
VI. A Marcela Buchtová Nela Nedomová
V. A Antonín Dohnal Lenka Burešová

Zvolený předseda: Jiří Novotný

Jeho zástupce: Lukáš Mottl

Pravidelné schůzky : pondělí, velká přestávka