Žákovská rada

Žákovská rada je vlastně takový malý školní parlament. Členové samosprávy jsou volení zástupci z jednotlivých tříd, kteří mají možnost rozhodovat o tom, co se ve škole děje. Žákovská rada se schází na pravidelných schůzkách s vedením školy. Jsou zde projednávány problémy, které tíží obě strany, ale také podněty ke zlepšení života školy. Členové žákovské rady se velkou měrou podílejí na provozu informačního centra, zejména na zajištění školní knihovny. Dále pomáhají s organizováním rozmanitých školních akcí – karneval, Mikulášská nadílka, pohádkový les, sportovní soutěže apod.

Žákovská rada 2021/2022

IX. A Romana Drncová Kateřina Korcová
IX. B Tomáš Rotrekl Štěpán Malásek
VIII. A Matěj Kořalka Michal Křivánek
VII. A Jiří Novotný Vojtěch Mihók
VII. B Jakub Tomašák Jana Pilátová
I. S Tereza Štěpánková
VI. A Matěj Dobeš Lukáš Neuman
VI. B Jakub Kovář
V. A Magda Volejníková Lucie Šmídová

Zvolený předseda: Romana Drncová

Jeho zástupce: Kateřina Korcová

Pravidelné schůzky : úterý, velká přestávka