Cesta k rozvoji Základní školy a mateřské školy Adamov

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002209

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu:

Cesta k rozvoji Základní školy a mateřské školy Adamov

Realizace:

  1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

Realizované aktivity:

  • Personální : chůva, sociální pedagog, speciální pedagog, školní asistent
  • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů
  • Extrakurikulární rozvojové aktivity