O škole

Základní škola a mateřská škola Adamov je úplná základní škola. Škola je rozmístěna ve čtyřech budovách v různých částech města. V hlavní budově školy, která se nachází na ulici Komenského 4, jsou umístěny třídy 1. až 9. ročníku, přípravná třída, školní družina a školní klub. Pracuje zde také jedna třída mateřské školy. Na pracovišti na ulici Ronovská 12 jsou umístěny třídy 1. až 5. ročníku a školní družina. Budovu na ulici Ronovská, která byla nedávno modernizována, využívá také ZUŠ.

Mateřská škola je také dislokována do dvou pracovišť. V budově na ulici Komenského 6 jsou 2 třídy (+ 1 třída v budově ZŠ), v budově na ulici Jilemnického je 5 tříd. Tato budova mateřské školy prošla velkou přestavbou a modernizací, čímž se významně navýšila kapacita. Každá ze čtyř budov má vlastní stravovací provoz a vlastní správní zaměstnance.

Základní škola pracuje podle ŠVP pro ZV Hrou k vědění, který je od školního roku 2016/17 zapsán do systému InspIS. Mateřská škola pracuje podle ŠVP pro PV Hrajeme si a poznáváme.

Ve škole je již dlouholetá tradice práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve škole velmi dobře funguje Školní poradenské pracoviště, jehož součástí je školní psycholog, speciální pedagog, metodik prevence, výchovný a kariérní poradce, logoped atd.

Nedílnou součástí školy jsou dvě speciální třídy a přípravná třída.

Do speciálních tříd jsou na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálního pedagogického centra (SPC) zařazováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Tyto třídy pracují dle ŠVP s využitím minimální doporučené úrovně očekávaných výstupů. Je respektována snížená úroveň rozumových schopností žáků, jejich fyzické a pracovní možnosti a předpoklady.

Přípravná třída základní školy je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně jsou přijímány děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Ve škole velmi dobře funguje Školní poradenské pracoviště, jehož součástí je školní psycholog, speciální pedagog, metodik prevence, výchovný a kariérní poradce, logoped atd.

V oblasti materiálního zajištění a vybavení se škola vždy mohla spolehnout na vstřícný přístup zřizovatele. Investice do školství v Adamově v poslední době byla a stále je velmi výrazná. Z těch největších investic je třeba zmínit vybudování dalšího patra v budově školy na ulici Ronovská nebo přestavbu budovy mateřské školy na ulici Jilemnického.

ZŠ a MŠ Adamov je po stránce pedagogické školou velmi dobře fungující a po stránce materiální nadstandartně zajištěnou školou.


Sportovní den s orientačním během

Sportovní den s orientačním během

Pan Karel Truhlář z adamovského Spartaku uspořádal 24. června 2024 pro žáky z 1. – 5. ročníku z Ronovské orientační běh – tzv. obludiště.

Číst více

Sportovně branný den

Sportovně branný den

Pohledem 2. S a 4. B

Číst více

ŠKOLNÍ VÝLET 6.A a 6.B

ŠKOLNÍ VÝLET 6.A a 6.B

19.-21.6. 2024 jsme se vydali na školní výlet.

Číst více

Školní výlet 2. S

Školní výlet 2. S

Druhý den nemělo pršet ani být velké horko a tak jsme se rozhodli, že pojedeme na výlet.

Číst více

Školní výlet sedmých ročníků – 19. - 21. 6. 2024

Školní výlet sedmých ročníků – 19. - 21. 6. 2024

Sedmé ročníky vyrazily na závěr školního roku společně do jihomoravských polí a vinic, do autokempu kousek od Valtic.

Číst více

LESOPARK A HASIČKA V ADAMOVĚ (20. 6. 2024)

LESOPARK A HASIČKA V ADAMOVĚ (20. 6. 2024)

Ve čtvrtek ráno jsme se vypravili na návštěvu HASIČKY v Adamově. Cestou jsme se zastavili v LESOPARKU na Ptačině.

Číst více

Školní výlet 4. C

Školní výlet 4. C

Dne 19.6.2024 jsme vyrazili na školní výlet.

Číst více

EVVO 2. B

EVVO 2. B

19. června 2024 za tropického počasí se vydalo 18 žáků ze 2. B za doprovodu p. učitelky Karáskové na enviromentální program do zánovního adamovského lesoparku

Číst více

ŠKOLNÍ VÝLET – ZOO OLOMOUC (18. 6. 2024)

ŠKOLNÍ VÝLET – ZOO OLOMOUC (18. 6. 2024)

V úterý ráno jsme autobusem vyrazili na školní výlet. Cílem naší cesty bylo ZOO v Olomouci.

Číst více

Výstava

Výstava

Výstava k 60. výročí povýšení Adamova na město a Střípky z historie Adamova

Číst více

Den dětí – Pohádkový les

Den dětí – Pohádkový les

Pohádkový les pro MŠ a ZŠ na Ptačině

Číst více

VODA a VODNÍCI

VODA a VODNÍCI

akce v lesoparku s pracovníky Boskovické knihovny

Číst více

Malá maturita

Malá maturita

Fotografiemi se vracíme k již tradiční akci na naší škole.

Číst více

Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře

V pátek 31. května na ZŠ Komenského a ve středu 12. června na ZŠ Ronovská nastal pro žáky 1. tříd slavnostní okamžik, na který se dlouho těšili a připravovali.

Číst více

BRANNÝ DEN POKOS

BRANNÝ DEN POKOS

Ve čtvrtek 30.5. se žáci druhého stupně naší školy (takže i třída 6.A) zúčastnili branného dne, který organizovala Armáda České republiky.

Číst více

Přebor škol – bowling

Přebor škol – bowling

Od dubna do 17. května postupně probíhala v Blansku kvalifikační kola pro okresní kolo soutěže v bowlingu.

Číst více

Rozhodnutí o přijetí do MŠ - 2024/25

Rozhodnutí o přijetí do MŠ - 2024/25

Seznam v přiloženém souboru

Číst více

Nadějná mladá harfistka

Nadějná mladá harfistka

Amálie Švestková z naší školy se zúčastnila mezinárodní hudební soutěže GLOWING HARP

Číst více

Přírodovědný program Tropické deštné lesy

Přírodovědný program Tropické deštné lesy

V úterý 21. 5. se třída 9.B vydala se svým třídním učitelem do Brna do Přírodovědné stanice Kamenačky v Židenicích, kde se zúčastnila programu Tropické deštné lesy.

Číst více