O škole

Základní škola a mateřská škola Adamov je úplná základní škola. Škola je rozmístěna ve čtyřech budovách v různých částech města. V hlavní budově školy, která se nachází na ulici Komenského 4, jsou umístěny třídy 1. až 9. ročníku, přípravná třída, školní družina a školní klub. Pracuje zde také jedna třída mateřské školy. Na pracovišti na ulici Ronovská 12 jsou umístěny třídy 1. až 5. ročníku a školní družina. Budovu na ulici Ronovská, která byla nedávno modernizována, využívá také ZUŠ.

Mateřská škola je také dislokována do dvou pracovišť. V budově na ulici Komenského 6 jsou 2 třídy (+ 1 třída v budově ZŠ), v budově na ulici Jilemnického je 5 tříd. Tato budova mateřské školy prošla velkou přestavbou a modernizací, čímž se významně navýšila kapacita. Každá ze čtyř budov má vlastní stravovací provoz a vlastní správní zaměstnance.

Základní škola pracuje podle ŠVP pro ZV Hrou k vědění, který je od školního roku 2016/17 zapsán do systému InspIS. Mateřská škola pracuje podle ŠVP pro PV Hrajeme si a poznáváme.

Ve škole je již dlouholetá tradice práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve škole velmi dobře funguje Školní poradenské pracoviště, jehož součástí je školní psycholog, speciální pedagog, metodik prevence, výchovný a kariérní poradce, logoped atd.

Nedílnou součástí školy jsou dvě speciální třídy a přípravná třída.

Do speciálních tříd jsou na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálního pedagogického centra (SPC) zařazováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Tyto třídy pracují dle ŠVP s využitím minimální doporučené úrovně očekávaných výstupů. Je respektována snížená úroveň rozumových schopností žáků, jejich fyzické a pracovní možnosti a předpoklady.

Přípravná třída základní školy je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně jsou přijímány děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Ve škole velmi dobře funguje Školní poradenské pracoviště, jehož součástí je školní psycholog, speciální pedagog, metodik prevence, výchovný a kariérní poradce, logoped atd.

V oblasti materiálního zajištění a vybavení se škola vždy mohla spolehnout na vstřícný přístup zřizovatele. Investice do školství v Adamově v poslední době byla a stále je velmi výrazná. Z těch největších investic je třeba zmínit vybudování dalšího patra v budově školy na ulici Ronovská nebo přestavbu budovy mateřské školy na ulici Jilemnického.

ZŠ a MŠ Adamov je po stránce pedagogické školou velmi dobře fungující a po stránce materiální nadstandartně zajištěnou školou.


Rozhodnutí o přijetí do MŠ 2023/2024

Rozhodnutí o přijetí do MŠ 2023/2024

Informace jsou uvedeny v příloze článku

Číst více


ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

ZŠ a MŠ Adamov, přísp. org., oznamuje, že zápisy do 1. třídy ZŠ proběhnou ve dnech 3.4.2023 v budově školy na ulici Ronovská a 4.4.2023 v budově na ulici Komenského, vždy v době od 15 do 18 hod.

Číst více

Zápis k předškolnímu vzdělávání; seznam přijatých dětí

Zápis k předškolnímu vzdělávání; seznam přijatých dětí

ZŠ a MŠ Adamov, přísp. org., oznamuje, že zápis do MŠ proběhne v termínu 2.5. – 16.5. 2022.

Číst více

Poděkování

Poděkování

Tříkrálová sbírka

Číst více

ZAPOJENÍ DO PROJEKTU BEZPLATNÉ STRAVY

ZAPOJENÍ DO PROJEKTU BEZPLATNÉ STRAVY

ZŠ a MŠ Adamov se zapojila do projektu Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji.

Číst více


Schůzka rodičů budoucích prvňáčků a přípravné třídy

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků a přípravné třídy se koná v úterý 8.6. v 17 hodin na ZŠ Komenského a ve čtvrtek 10.6. v 17 hodin na ZŠ Ronovská.

Číst více

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná: 3. května 2021 od 10.00 do 16.00 hodin v budově MŠ Jilemnického 1 a 3. května 2021 od 10.00 do 16.00 hodin v budově MŠ Komenského 6.

Číst více

Vysvědčení v 1.B – den deskových her

Vysvědčení v 1.B – den deskových her

Den rozdání prvního vysvědčení je vždy velkým zážitkem.

Číst více

Výprava za malými králíčky

Výprava za malými králíčky

1.A a 1.B se den před vysvědčením vypravily na ulici Plotní, kde si díky paní Benešové mohly prohlédnout malé králíčky, dozvědět se zajímavosti o tomto zvířátku, prohlédnout si králičí noru s novorozenými králíčky a dokonce si některá odrostlejší mláďátka pohladit a pochovat.

Číst více

Divadlo a vysvědčení

Divadlo a vysvědčení

Divadlo on-line Hrnečku, vař! 28. ledna 2021 v den pololetního vysvědčení se v naší třídě 1. A konalo divadelní představení on-line.

Číst více

Bobování a malování

Bobování a malování

Letošní sníh si prvňáčci náramně užili.

Číst více

Harmonogram uvolňování škol a školských zařízení

Organizace výuky v 9. ročníku, organizace výuky na 1. stupni a v mateřské škole, pravidla, čestné prohlášení

Číst více

Výše úplaty za předškolní a zájmové vzdělávání

Výše úplaty za předškolní a zájmové vzdělávání

V článku najdete upravené částky úplat vzhledem k uzavření škol.

Číst více

Mimořádné opatření

Mimořádné opatření

- uzavření škol

Číst více

XXI. ŠKOLNÍ PLES

XXI. ŠKOLNÍ PLES

Základní škola a mateřská škola Adamov Vás zve na XXI. ŠKOLNÍ PLES, který se koná v sobotu 29. 2. 2020 v prostorách MKS Adamov. Začátek ve 20.00 hodin. K tanci a poslechu hraje TOM – SAWYER BAND.

Číst více

PF 2020

PF 2020

Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje ZŠ a MŠ Adamov

Číst více

Mistři okresu v šachu obhájili loňské prvenství

Mistři okresu v šachu obhájili loňské prvenství

Okresní kolo soutěže "Přebor škol v šachu - MČR školních týmů" pořádala poprvé ZŠ Kunštát ve spolupráci se Šachovým klubem Kunštát, z.s. dne 19. listopadu 2019.

Číst více