O škole


Základní škola podporuje program „Zdravá škola“. Zaměřuje se na ekologickou výchovu, pro kterou jsou v regionu vhodné podmínky. V souladu s požadavky na budoucí uplatnění žáků preferuje práci s výpočetní technikou a technickou výchovu. Pozornost věnuje talentovaným žákům a začlenění žáků s vývojovými poruchami učení do vzdělávacího procesu.

Záměrem školy je v maximální míře rozvinout projekt Zdravá škola. V červnu 2000 byla škola zařazena do sítě Zdravých škol na základě vypracovaného projektu. Hlavní myšlenková linie je zpřístupnění školy dítěti, otevření školy životu a vytvoření smysluplné, přirozené školy.

Hlavní vizí školy je vytvoření školy, která chce pečovat o vnější projev žáků školy a intelektuální úsilí dětí se zřetelem k jejich schopnostem. Snaží se podporovat učební a osobní rozvoj tím, že vytváří podnětné prostředí, aby každý jedinec mohl rozvinout svůj potenciál.

Při realizaci projektu zdravá škola nabízíme otevřené partnerství na základě humanistické zásady, že každý člověk má svou důstojnost. Důraz klademe na rozvoj komunikačních schopností – schopnost formulovat myšlenky a rozvíjet nápady.

Základní škola a mateřská škola vyučuje od školního roku 2006/2007 podle školního vzdělávacího programu Hrou k vědění a dále podle vzdělávacího programu Základní škola.

Od tradiční výuky přecházíme ke kooperaci, od výkladu učitele jako hlavní metody k metodám umožňujícím přímou zkušenost, komunikaci, spolupráci a spoluúčasti dětí. Za důležité považujeme osvojování dovedností ve vyhledávání informací, jejich zpracování a využití při řešení problémů každodenního života.

Umožňujeme širší využití výpočetní techniky pro výuku v různých předmětech včetně vyhledávání a zpracování informací na Internetu. Zřízené informační centrum slouží k rozvoji osvojování dovedností ve vyhledávání informací a jejich zpracování. k tomu mají žáci k dispozici knihovnu, televizi, videa a PC.

V oblasti vzájemných vztahů upřednostňujeme demokratické principy, jako jsou svoboda a zodpovědnost, zachovávání pravidel, spravedlnost, spoluúčast a spolupráce.

Ekologické zaměření školy se postupně rozšiřuje. Škola spolupracuje se Sdružením pro ekologickou výchovu Tereza. Dále spolupracujeme s domem ekologické výchovy Lipka Jezírko. Prohlubujeme zájem žáků o poznání přírody prostřednictvím výletů, exkurzí a školy v přírodě. Škola získala titul Škola udržitelného rozvoje.

Škola podporuje jednotlivé sportovní aktivity. pro rozvoj tělesné a sportovní výchovy má k dispozici hřiště s umělým povrchem a dvě tělocvičny.Ve škole také úspěšně rozvíjí činnost sportovní kroužky.

Vedení školy všestranně podporuje vzdělávání učitelů v různých oblastech, vynakládá nemalé finanční prostředky k zajištění seminářů, metodických materiálů a odborné literatury. Postupně se vytváří společná kartotéka metodických materiálů.


Harmonogram uvolňování škol a školských zařízení

Organizace výuky v 9. ročníku, organizace výuky na 1. stupni a v mateřské škole, pravidla, čestné prohlášení

Číst více

Výše úplaty za předškolní a zájmové vzdělávání

Výše úplaty za předškolní a zájmové vzdělávání

V článku najdete upravené částky úplat vzhledem k uzavření škol.

Číst více

Mimořádné opatření

Mimořádné opatření

- uzavření škol

Číst více

XXI. ŠKOLNÍ PLES

XXI. ŠKOLNÍ PLES

Základní škola a mateřská škola Adamov Vás zve na XXI. ŠKOLNÍ PLES, který se koná v sobotu 29. 2. 2020 v prostorách MKS Adamov. Začátek ve 20.00 hodin. K tanci a poslechu hraje TOM – SAWYER BAND.

Číst více

PF 2020

PF 2020

Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje ZŠ a MŠ Adamov

Číst více

Mistři okresu v šachu obhájili loňské prvenství

Mistři okresu v šachu obhájili loňské prvenství

Okresní kolo soutěže "Přebor škol v šachu - MČR školních týmů" pořádala poprvé ZŠ Kunštát ve spolupráci se Šachovým klubem Kunštát, z.s. dne 19. listopadu 2019.

Číst více

Pasování čtenářů

Pasování čtenářů

Odpoledne dne 5. června byli žáci z 1. B a 11. června 2019 žáci z 1. A pasováni na čtenáře.

Číst více

Olympiáda

Olympiáda

XXI. ročníku olympiády dětí a mládeže ve Velkých Opatovicích

Číst více

Ředitelské volno

Volné dny na Základní škole a mateřské škole Adamov

Číst více

Exkurze do Dukovan a Dalešic

Exkurze do Dukovan a Dalešic

Dne 28. 2. 2019 se konala fyzikálně zeměpisná exkurze do jaderné elektrárny Dukovany a vodní přečerpávací elektrárny Dalešice. Byla určená pro žáky 8. a 9. ročníku.

Číst více

Zápis do ZŠ

Zápis do ZŠ

Zápis k povinné školní docházce se koná: 3. dubna 2019 od 15.00 do 18.00 hodin v budově ZŠ Ronovská 12 a 4. dubna 2019 od 15.00 do 18.00 hodin v budově ZŠ Komenského 4. Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013, tedy děti, které do 31. 8. 2019 dosáhnou věku 6 let.

Číst více

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná: 2. května 2019 od 10.00 do 16.00 hodin v budově MŠ Jilemnického 1 2. května 2019 od 10.00 do 16.00 hodin v budově MŠ Komenského 6

Číst více

Ptačinský slavík

Ptačinský slavík

V den pololetního vysvědčení 31. 1. 2019 se na naší škole na Ronovské uskutečnil již VII. ročník pěvecké soutěže Ptačinský slavík.

Číst více

XX. ples

XX. ples

Základní škola a mateřská škola Adamov Vás zve na XX. ŠKOLNÍ PLES, který se koná v sobotu 23. 2. 2019 v prostorách MKS Adamov. Začátek ve 20.00 hodin. K tanci a poslechu hraje TOM – SAWYER BAND.

Číst více

Mistři okresu

Mistři okresu

Adamovští mladí šachisté ze ZŠ Adamov pod vedením trenéra Petra Bednáře zvítězili 13. 12. 2018 v okresním přeboru škol v Jedovnicích a postupují tak do krajského kola, které proběhne v lednu 2019 v Břeclavi. Gratulujeme! Tým: Vít Cinkl, Vojtěch Mihók, Elen Bergerová, Rostislav Hlouch, Marek Dvořák s trenérem Petrem Bednářem.

Číst více

Velké šachové klání mladých šachistů

Velké šachové klání mladých šachistů

Ve středu 28. listopadu 2018 se ve škole na Ronovské uskutečnilo za vydatné pomoci p. Petra Bednáře ze šachového oddílu Spartaku Adamov školní kolo šachové soutěže mladšího žactva.

Číst více

Návštěva partnerské školky v Pernersdorfu dětmi z MŠ a ZŠ Adamov

Návštěva partnerské školky v Pernersdorfu dětmi z MŠ a ZŠ Adamov

Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu Bildungskooperationen in der Grenzregion (BIG)

Číst více

Inzerát

Inzerát

Nabídka pracovního místa

Číst více