BRANNÝ DEN POKOS

Ve čtvrtek 30.5. se žáci druhého stupně naší školy (takže i třída 6.A) zúčastnili branného dne, který organizovala Armáda České republiky.

Akce probíhala v okolí školy, kde bylo přichystáno několik stanovišť: zdravověda, ukázka výstroje, přednáška, střelba, překážkovka, přežití.
Příprava občanů k obraně státu (POKOS) je nedílnou součástí plánování obrany státu. Cílem této akce tedy bylo zábavnou a interaktivní formou představit ozbrojené síly a Armádu ČR, informovat o jejich poslání, současné činnosti, obraně státu, mezinárodních organizacích, krizových stavech, branné povinnosti apod.
Pro všechny to bylo zajímavé, poučné a příjemně strávené dopoledne.
Kateřina Navrátilová
  • BRANNÝ DEN POKOS
  • BRANNÝ DEN POKOS
  • BRANNÝ DEN POKOS
  • BRANNÝ DEN POKOS
  • BRANNÝ DEN POKOS
  • BRANNÝ DEN POKOS
  • BRANNÝ DEN POKOS
  • BRANNÝ DEN POKOS
  • BRANNÝ DEN POKOS
  • BRANNÝ DEN POKOS