Aktivity základní školy a mateřské školy Adamov

Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021743
Název programu:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu:

Aktivity Základní školy

a mateřské školy Adamov

Realizace:
1. 9. 2021 – 31. 6. 2023
Realizované aktivity:
Personální podpora: MŠ - chůva, školní asistent
ZŠ - speciální pedagog, kariérový poradce
Klub pro žáky ZŠ
Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
Projektový den ve výuce v MŠ a ZŠ