Pokyny ke stravování

I. Základní informace

Žákovi je poskytováno dotované školní stravování v době školního vyučování (Vyhláška č. 463/2011 Sb., ze dne 23. prosince 2011). Žáka přihlašuje ke školnímu stravování zákonný zástupce tím, že řádně vyplní a odevzdá vedoucí školního stravování závaznou přihlášku. V souladu s výše uvedenou vyhláškou jsou děti zařazovány do věkových skupin a to na dobu školního roku.

II. Ceník obědů:

Věkové skupiny
7 – 10 let 27,00 Kč
11 – 14 let 29,00 Kč
15 – a více let 31,00 Kč

III. Způsob úhrady oběda:

  • Obědy se platí zálohově, měsíc dopředu .
  • Formou trvalého příkazu z účtu (do patnáctého dne v měsíci).
  • V odůvodněných případech je možná hotovostní platba do pokladny školní jídelny, platba musí být provedena první týden aktuálního měsíce.

IV. Odhlašování stravného:

Obědy lze odhlašovat den předem do 14. 00 hodin nebo v naléhavém případě v den nepřítomnosti do 7.00 hodin.

V době nemoci není možné žákům poskytovat dotovanou stravu (oběd). Jídlo je možné odebrat do jídlonosiče pouze první den nemoci nebo z důvodu nenadálé nepřítomnosti žáka ve škole.

V případě, že žák není na další dny nemoci řádně odhlášen, je povinností zákonného zástupce uhradit tyto obědy v plné výši, tedy 62,00 Kč za jeden oběd.

Oprávněnost odběru dotované stravy podléhá státní kontrole.

V. Kontakty:

ŠJ Komenského ŠJ Ronovská
Telefonní číslo 515 531 197 515 531 196 515 531 194
SMS 724 370 197 724 370 196
e-mail [email protected] [email protected]

V Adamově dne:

Podpis zákonného zástupceSdílet článek