Pokyny ke stravování

Dle vyhlášky č.463/2011 Sb., je žákovi poskytováno školní stravování v době školního vyučování. Podmínkou stravování žáka ve školní jídelně je odevzdaná závazná přihláška ke stravování.

Přihlášku ke stravování obdrží rodiče společně s variabilním symbolem pro platbu stravného.Přiložené soubory