Rozvoj ZŠ a MŠ Adamov

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009897

Název programu:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu:

Rozvoj Základní školy

a mateřské školy Adamov

Realizace:

  1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Realizované aktivity:

  • Personální podpora: MŠ – školní asistent, sociální pedagog

ZŠ - speciální pedagog, kariérový poradce

ŠD – školní asistent

  • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, ZŠ a ŠD

  • Rozvojové aktivity MŠ

  • Extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ

  • Zájmové a rozvojové aktivity ŠD