Sportovní den s orientačním během

Pan Karel Truhlář z adamovského Spartaku uspořádal 24. června 2024 pro žáky z 1. – 5. ročníku z Ronovské orientační běh – tzv. obludiště.

Nejprve se děti seznámily s čipy a kontrolami pro OB. Celé bludiště si mohly vyzkoušet na několika různých tréninkových mapách, které měl pan Truhlář pro děti připravené.
Bludiště bylo úplně super! Mladší žáčci s tím zkraje trochu bojovali, ale potom se „chytli“ a je jejich zkoumání výsledkových listin bylo velmi podrobné. Starší žáci už mezitím zjišťovali, kde by mohli v budoucnosti trénovat.
Vítězové z jednotlivých tříd: Jakub Jordánek, Jaroslav Sobol, Patrik Malý, Anna Kuželová a Filip Matal. Gratulujeme! Panu Karlu Truhlářovi patří velké poděkování za skvěle připravený den!
  • Sportovní den s orientačním během
  • Sportovní den s orientačním během
  • Sportovní den s orientačním během
  • Sportovní den s orientačním během
  • Sportovní den s orientačním během