Pasování na čtenáře

V pátek 31. května na ZŠ Komenského a ve středu 12. června na ZŠ Ronovská nastal pro žáky 1. tříd slavnostní okamžik, na který se dlouho těšili a připravovali.

Před svými rodiči, sourozenci a přáteli byli pasováni na čtenáře a setkali se s králem Otou I., který je provázel po celý rok slabikářem a posílal jim různé vzkazy a úkoly.
Pro obecenstvo z řad rodičů a prarodičů si děti obou tříd připravily pásmo plné písniček a říkadel zakončené samotným čtením. Děti četly úryvky z knih o Káti a Škubánkovi, O Budulínkovi, o Včelích medvídcích nebo Pohádky z pařezové chaloupky.
Jejich výkon bedlivě pozoroval pan král, který rozhodl, že všichni žáci 1. A i 1.B podali vynikající výkon a mohou být na čtenáře pasováni. Požádal však ještě složení slibu čtenářů: „Slibuji ve jménu všech krásných knížek, příběhů a básniček, že budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady, budu je mít rád a budu se k nim chovat opatrně a s úctou.“ To děti samozřejmě velmi rády slíbily. A poté již nic nebránilo slavnostnímu pasování, pan král děti přijal do své družiny a na památku jim daroval jejich první knihu a odznak čtenáře.
Na ZŠ Ronovská se pasování zúčastnil také p. knihovník z Městské knihovny Adamov, který děti pozval na návštěvu knihovny.
Slavnostní zakončení prvního společného roku si všichni moc užili a již se těší nejen na čtení nových knížek a příběhů, ale také na další společná dobrodružství ve druhé třídě.

  • Pasování na čtenáře
  • Pasování na čtenáře
  • Pasování na čtenáře
  • Pasování na čtenáře