Výstava

Výstava k 60. výročí povýšení Adamova na město a Střípky z historie Adamova

Výstava k 60. výročí povýšení Adamova na město
MKS Adamov uspořádalo v prostorách výstavní síně výstavu k 60. výročí povýšení Adamova na město.
Postupně se ve čtvrtek 14. 6. na výstavu vypravily všechny ročníky druhého stupně. Přivítala nás paní Králíčková, která nás na úvod seznámila s historií Adamova a s vystavenými maketami zbraní a tiskařského stroje, které se v Adamově vyráběly. Na fotografiích rozmístěných po celé místnosti jsme si prohlédli, jak Adamov vypadal dříve. Zajímavostí je, že v Adamově byl vyroben první automobil.
Nejvíce času jsme strávili v části věnované trávení volného času v Adamově – především sportovním spolkům – někteří se na fotografiích i našli. Prohlédli jsme si také fotografie z naší školy.
Nakonec se nám podařilo přemluvit našeho spolužáka Lukáše Mottla, aby nám zahrál na klavír. Lukáš za svůj neobyčejný výkon sklidil potlesk všech přítomných, některé dokonce dojal.
Monika Nejezchlebová
Střípky z historie Adamova
Dne 13.6. jsme dopoledne navštívili výstavu Střípky z historie Adamova. Na výstavě jsme mohli vidět a číst o historii města, ale i o současném dění. Nejvíce času jsme strávili u panelů s informacemi o školství, kultuře a sportu ve městě a poznávali jsme svoje učitele a kamarády.
Navrátilová

  • Výstava