Nadějná mladá harfistka

Amálie Švestková z naší školy se zúčastnila mezinárodní hudební soutěže GLOWING HARP

kde v kategorii Debut do 8 let získala krásné 3. místo! Gratulujeme a přejeme hodně dalších hudebních úspěchů!

https://glowingharp-ukraine.com/en/contests/contest-2024/results-iv-gh/c4frezd/
  • Nadějná mladá harfistka