Den dětí – Pohádkový les

Pohádkový les pro MŠ a ZŠ na Ptačině

Pohádkový les pro MŠ Jilemnického
V pátek 31. 5. 2024 si žáci 5. B připravili program pod názvem „Pohádkový les“ pro děti z MŠ Jilemnického. Pohádkový les tvořil celkem deset stanovišť a u každého stanoviště plnily děti zadané úkoly. U stanoviště Lišek děti hledaly barevné králíčky, u pirátů musely proběhnout co nejrychleji překážkovou dráhu, u fotbalistů ukazovaly svoje technické schopnosti s míčem, u stanoviště Western házely podkovou na určený cíl, u banditů shazovaly míčem kuželky nebo se snažily porazit rytíře.
Pohádkový les navštívilo celkem 75 dětí z MŠ Jilemnického. Děti si Pohádkový les velice užily a za splnění všech úkolů si odnesly sladkou odměnu.
Pohádkový les pro ZŠ Ronovská
V pondělí 3. 6. si žáci 5. B připravili Pohádkový les také pro žáky ZŠ Ronovská. Jednotlivá stanoviště zůstala sice stejná, ale změnila se jejich náročnost. U stanoviště Lišek museli žáci najít králíčky do stanoveného času, u babky kořenářky poznávali a určovali mnohem více typů koření nebo u stanoviště Ninja odpovídali na těžší otázky.
Pohádkové lesa se zúčastnilo celkem 94 žáků ZŠ Ronovská, kteří plnili jednotlivé úkoly.
Všem organizátorům z 5. B patří velké poděkování a pochvala za přípravu celé akce a všem zúčastněným za to, s jakým nasazením se pustili do plnění úkolů, které si pro ně žáci připravili.
Mgr. et Mgr. David Káčerik, třídní učitel 5. B
  • Den dětí – Pohádkový les
  • Den dětí – Pohádkový les
  • Den dětí – Pohádkový les
  • Den dětí – Pohádkový les
  • Den dětí – Pohádkový les
  • Den dětí – Pohádkový les
  • Den dětí – Pohádkový les
  • Den dětí – Pohádkový les
  • Den dětí – Pohádkový les