Závěrečná hodina klubu anglické konverzace

Dne 3.5. 2024 proběhla poslední hodina klubu anglické konverzace, který je určen pro žáky 4. a 5. třídy.

Téma letošního klubu bylo město a cestování. Během našich hodin jsme navštívili letiště a posléze vytvořili jeho model. Dále jsme používali školní notebooky k vyhledávání informací a vytvoření prezentace a hráli jsme divadlo včetně improvizací. Naše závěrečná hodina proběhla na ulicích města Brna formou hry scavenger hunt, kdy žáci měli za úkol mluvit anglicky s nejrůznějšími lidmi. Poslední úkol proběhl v anglické knihovně Moravské zemské knihovny, která neušla našemu důkladnému zkoumání.
  • Závěrečná hodina klubu anglické konverzace
  • Závěrečná hodina klubu anglické konverzace