ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ a MŠ Adamov, přísp. org., oznamuje, že zápis do MŠ proběhne v termínu 2.5. – 16.5. 2024.

Hodláte-li podat přihlášku osobně, dostavte se prosím do MŠ Komenského 6 nebo MŠ Jilemnického 1 dne 2.5.2024 v době od 10 do 16 hod.
V ostatních dnech můžete přihlášku zaslat poštou nebo elektronicky (s elektronickým podpisem).
Formulář žádosti o přijetí a kritéria přijímání dětí jsou přílohou této zprávy. Můžete se také obrátit na vedoucí učitelky v MŠ.
Předškolní vzdělávání je ve školním roce 2024/25 povinné pro děti, které dovrší 5 let věku nejpozději do 31. 8. 2024, tzn. děti narozené od 1.9.2018 do 31.8.2019.


Přiložené soubory

  • ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ