ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ a MŠ Adamov, přísp. org., oznamuje, že zápis do MŠ proběhne v termínu 2.5. – 16.5. 2023. Hodláte-li podat přihlášku osobně přímo v MŠ, dostavte se prosím dne 3.5.2023 v době od 10:00 do 16:00 hod.

Podrobné informace o průběhu zápisu, formulář žádosti o přijetí a kritéria přijímání dětí jsou k dispozici v příloze této zprávy. Můžete se také obrátit na zást. ředitele v obou v MŠ.
Povinné předškolní vzdělávání
Předškolní vzdělávání je ve školním roce 2023/24 povinné pro děti, které dovrší 5 let věku nejpozději do 31. 8. 2023, tzn. děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018.


Přiložené soubory

  • ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ