Zápis k předškolnímu vzdělávání; seznam přijatých dětí

ZŠ a MŠ Adamov, přísp. org., oznamuje, že zápis do MŠ proběhne v termínu 2.5. – 16.5. 2022.

Podrobné informace o průběhu zápisu, formulář žádosti o přijetí a kritéria přijímání dětí jsou k dispozici v přílohách této zprávy. Můžete se také obrátit na vedoucí učitelky v MŠ.

Předškolní vzdělávání je ve školním roce 2022/23 povinné pro děti, které dovrší 5 let věku nejpozději do 31. 8. 2022, tzn. děti narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017.Přiložené soubory

  • Zápis k předškolnímu vzdělávání; seznam přijatých dětí