ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

ZŠ a MŠ Adamov, přísp. org., oznamuje, že zápisy do 1. třídy ZŠ proběhnou ve dnech 3.4.2024 v budově školy na ulici Komenského a 4.4.2024 v budově školy na ulici Ronovská, vždy v době od 14:30 hod. do 18:00 hod.

Pokud se nebudete moci s dítětem zúčastnit osobně, můžete vyplněné formuláře doručit v termínu od 1.4. do 30.4.2024 poštou nebo elektronicky (s elektronickým podpisem).
Podrobné informace o průběhu zápisu a potřebné formuláře obdržíte v MŠ. Jsou také k dispozici jako příloha této zprávy.
K zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 jsou povinni se dostavit děti, které dovrší 6 let věku nejpozději do 31. 8. 2024, tzn. děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018, a dále děti, kterým byl při minulém zápisu v dubnu 2023 povolen odklad školní docházky o jeden rok.


Přiložené soubory

  • ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE