ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

ZŠ a MŠ Adamov, přísp. org., oznamuje, že zápisy do 1. třídy ZŠ proběhnou ve dnech 3.4.2023 v budově školy na ulici Ronovská a 4.4.2023 v budově na ulici Komenského, vždy v době od 15 do 18 hod.

Podrobné informace o průběhu zápisu a potřebné formuláře obdržíte v MŠ. Jsou také k dispozici v příloze této zprávy.
K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024 jsou povinni se dostavit děti, které dovrší 6 let věku nejpozději do 31. 8. 2023, tzn. děti narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017 a dále děti, kterým byl při minulém zápisu v dubnu 2022 povolen odklad školní docházky o jeden rok.


Přiložené soubory

  • ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE