Zápis k povinné školní docházce

ZŠ a MŠ Adamov, přísp. org., oznamuje, že zápisy do 1. třídy proběhnou ve dnech 6.4.2022 v budově školy na ulici Ronovské a 7.4.2022 v budově na ulici Komenského, vždy v době 15:00 – 18:00.

Podrobné informace o průběhu zápisu a potřebné formuláře obdržíte od učitelek v MŠ, kam Vaše dítě dochází.

Jsou také k dispozici v příloze této zprávy.

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 jsou povinni se dostavit děti, které dovrší 6 let věku nejpozději do 31. 8. 2022, tzn. děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016 a dále děti, kterým byl při minulém zápisu v dubnu 2021 povolen odklad školní docházky o jeden rok.Přiložené soubory

  • Zápis k povinné školní docházce