Zápis do MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná: 2. května 2019 od 10.00 do 16.00 hodin v budově MŠ Jilemnického 1 2. května 2019 od 10.00 do 16.00 hodin v budově MŠ Komenského 6

Žádosti o přijetí do konkrétní mateřské školy podávají pouze zákonní zástupci dětí, které nejsou do této mateřské školy dosud přijaty. Formuláře je možné vyzvednout v jednotlivých mateřských školách nebo stáhnout z webových stránek Základní školy a mateřské školy Adamov - www.adamov.cz/zsadamov.
K zápisu se zákonný zástupce dostaví s dítětem, předloží rodný list dítěte a občanský průkaz, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu.
V den zápisu zákonný zástupce dítěte přinese vyplněnou žádost o přijetí dítěte. Žádost musí být potvrzená lékařem.

V Adamově 22. 2. 2019

Mgr. Jana Burianová

ředitelka školyPřiložené soubory

  • Zápis do MŠ


Sdílet článek