Zápis do MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná: 3. května 2021 od 10.00 do 16.00 hodin v budově MŠ Jilemnického 1 a 3. května 2021 od 10.00 do 16.00 hodin v budově MŠ Komenského 6.

Žádosti o přijetí do konkrétní mateřské školy podávají pouze zákonní zástupci dětí, které nejsou do této mateřské školy dosud přijaty. Formuláře je možné vyzvednout v jednotlivých mateřských školách nebo stáhnout z webových stránek Základní školy a mateřské školy Adamov - https://www.zs-adamov.cz/

K zápisu se zákonný zástupce dostaví s dítětem, předloží rodný list dítěte a občanský průkaz, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu.
V den zápisu zákonný zástupce dítěte přinese vyplněnou žádost o přijetí dítěte. Žádost musí být potvrzená lékařem.

V Adamově 8. 2. 2021

Mgr. Jana Burianová
ředitelka školyPřiložené soubory

  • Zápis do MŠ