Volba Školské rady

Vážení rodiče, v termínu listopadových konzultací ve dnech 23.11.2021 (ZŠ na ul. Komenského) a 25.11.2021 (ZŠ na ul. Ronovská) v době od 15:00 do 17:00 se bude konat volba zástupců rodičů do Školské rady.

Volba proběhne označením kandidátů na hlasovacím lístku a jeho vhozením do volební urny.
Prosím Vás tímto o co největší účast a zapojení se do hlasování.
Současně vyzývám rodiče (zák. zástupce), kteří mají zájem kandidovat a v případě zvolení se zapojit do práce ve školské radě, aby kontaktovali vedení školy (Edookit, mail, telef.) nejpozději do 16.11.2021.

S pozdravem
Mgr. Stanislav Tůma, ředitel školyPřiložené soubory