TISKOVÁ ZPRÁVA

Tablety slaví úspěch, výuka se stává atraktivnější

Kouzlo moderních technologií při výkladu učební látky táhne studenty i pedagogy. Padesát škol z celé Moravy, které se zapojily do projektu Digitálně a interaktivně, předesílá, že implementace tabletů do výuky zlepšuje pozornost žáků a potažmo jejich studijní výsledky. Projekt z oblasti podpory Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení s registračním číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0030 pro ně realizuje ART ECON – Střední škola, s r.o.
Zvládnutí učební látky skrze nejmodernější technologie je nejen pestřejší a zábavnější, ale působí na několik smyslů zároveň, čímž zlepšuje schopnost zapamatovat si. Toho jsou si vědomi i samotní pedagogové, kteří se na svou roli v interaktivní výuce pilně připravovali několik měsíců. Nástrojem k jejich profesnímu rozvoji pro využívání moderních digitálních technologií ve výuce jsou jednotlivé vzdělávací programy, využívající e-learningové podpory, evaluačních nástrojů a také systém mentoringu a koučinku.

Učitelé absolvovali školení zaměřená na tvorbu interaktivních šablon pro práci s programy ActivBoard a ActivInspire a v současné době již intenzivně pracují s balíčky 'Personal Edition' nebo Professional Edition'. V neposlední řadě se pedagogové orientují na tvorbu vlastních interaktivních výukových materiálů. Byť není účelem nahradit učebnice, tablety v rukou vyučujících i vyučovaných podporují analytické myšlení, flexibilitu a schopnost komunikace. Interaktivita je už delší dobu považována za atribut, který z obyčejné hodiny udělá hodinu nezapomenutelnou.

Příjemcem dotace v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je ART ECON – Střední škola, s r.o. Projekt z oblasti podpory Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení s registračním číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0030 je realizován pro 50 základních a středních škol Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského kraje a Vysočiny. Pro aktivity projektu je z OP VK vyčleněna částka téměř 35 mil. Kč. Doba realizace projektu: září 2014 – červenec 2015.

Doba realizace projektu: září 2014 – červenec 2015.