Testování tělesné zdatnosti žáků základních škol

V měsících říjnu a listopadu 2022 provedla Česká školní inspekce testování tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. ročníků základních škol a 2. ročníků středních škol.

Testování bylo realizováno prostřednictvím sady motorických testů, které pro MŠMT připravily ve vzájemné spolupráci Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně a řada dalších vysokoškolských pracovišť. Na přípravě i realizaci testování spolupracovala také Asociace školních sportovních klubů ČR a Český olympijský výbor.
Testování bylo prováděno v běžných hodinách tělesné výchovy a zahrnovalo celkem čtyři měřené a hodnocené disciplíny – skok daleký z místa, lehy-sedy, běh 4x10 m a vytrvalostní člunkový běh.
Výsledky testování žáků ZŠ a MŠ Adamov včetně srovnání s okresním a celorepublikovým průměrem najdete v příloze tohoto článku.


Přiložené soubory

  • Testování tělesné zdatnosti žáků základních škol