Technická olympiáda pro žáky základních škol

Termín konání: 6. březen 2024 Místo konání: SŠ TEGA Blansko, Bezručova 1601/33 Účastníci: žáci 6. a 7. tříd

dílny pro výuku elektrotechnických oborů
dílny pro výuku strojírenských oborů
učebna PC
sborovna školy
Průběh soutěže: soutěž je zaměřena na praktické činnosti v elektrotechnice a strojírenství (zapojení jednoduchého obvodu v oblasti elektrotechniky a zhotovení jednoduchého výrobku s použitím nástrojů a nářadí v oblasti strojírenství) a na práci s PC (Malování)
Naši školu na této akci zastupovali žáci sedmých tříd. Jmenovitě Hadzeha Dmytro, Matal Vojtěch a Kučera Miroslav. Kluci se zodpovědně zhostili svých úkolů a vyzkoušeli si, každý samostatně vyrobit ,,psí známku“ z hliníkového plechu, zapojili si ,,suchý“ elektrický obvod a také namalovali kotovanou tabulku. Každý úkol byl hodnocen maximálně 50.ti body. Maximum tedy bylo 150 bodů. V konkurenci třiceti žáků z daseti škol okresu Blansko se nejlépe dařilo Vojtovi, který se umístil na krásném desátém místě se ziskem 112 bodů.
Všem třem srdečně gratuluji – našli odvahu reprezentovat naši školu a zaslouží si tak velké uznání.
Kriklová Tamara
  • Technická olympiáda pro žáky základních škol
  • Technická olympiáda pro žáky základních škol