Slavnost Slabikáře

Den před státním svátkem - 16. listopad - byl i svátečním dnem pro adamovské prvňáčky. Proběhla totiž SLAVNOST SLABIKÁŘE!

Tato událost je vždy spojena s dokončením Živé abecedy, kdy se děti loučí s Písmenkovými horami, Zemí slabik i Slovní řekou a získávají Slabikář.
V tento slavný okamžik nesměl v 1. A na Komenského chybět ani král Ota První, který za prvňáčky přijel až z Království čtenářů. Ti se nechtěli nechat zahanbit a při plnění úkolů prokazovali své znalosti písmen, čtení slabik i slov. Na čtyřech stanovištích postupně hledali ukrytá písmenka, počítali slabiky, skládali slova z písmen či hledali první slabiky.
Za každý splněný úkol obdrželi razítko. Jakmile nasbírali čtyři razítka, mohli předstoupit před krále Otu Prvního, který jim předal Slabikář.
V 1. B na Ronovské se slavnostního předávání ujali naši nejstarší - žáci 5. B.
Prvňáčci se společně s páťáky setkali v naší zánovní multifunkční učebně s pódiem, které bylo určeno právě pro prvňáčky. Žáci z 1. B četli nejdřív slabiky, potom i slova a je třeba zmínit, že četli opravdu moc pěkně. Na závěr zazpívali a zatančili písničku.
Starší spolužáci odměnili prvňáčky potleskem a hlavně krásnými Slabikáři.
Na řadu přišlo i dětské šampaňské.
Pro všechny prvňáčky to byla moc důležitá chvíle.
třídní učitelky 1. tříd
Martina Burianová a Soňa Karásková
  • Slavnost Slabikáře
  • Slavnost Slabikáře
  • Slavnost Slabikáře
  • Slavnost Slabikáře
  • Slavnost Slabikáře
  • Slavnost Slabikáře