Ředitelské volno

Volné dny na Základní škole a mateřské škole Adamov

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Adamov vyhlašuje po projednání se zřizovatelem na dny 9. 5. 2019 a 10. 5. 2019 volno ředitele školy ( § 24, odst.2 zákona č. 561/2004 Sb.) pro žáky základní školy. Toto opatření se netýká mateřské školy.

Školní družina a školní jídelna (jen pro děti ve školní družině) v budově ZŠ Komenského bude pro zájemce v provozu a to v případě, že bude přihlášeno nejméně 15 dětí.

Mgr. Jana Burianová

ředitelka školy