Prvňáčci v říši vědy

Naše škola se v tomto školním roce zapojila do projektu „Prvňáčci v říši vědy“, který se realizuje pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje. Projekt má podpořit zájem dětí o bádání a vědu. V rámci projektu děti navštíví brněnské centrum VIDA a planetárium.

Prvňáčci ze školy na Komenského a Ronovské se 20. září vydali na výlet, kdy společně objevovali mnohé zajímavosti ve VIDĚ. Nejprvejsme prošli jednotlivá stanoviště v centru, u nichž si každý může prakticky vyzkoušet různé fyzikální zákony. Nejvíce nás zaujala expozice vody a zvuku. V Divadle vědy probíhají každý den představení na různé téma. My jsme hledali těžiště. I naši prvňáčci zvládali pohotově reagovat a používat složité pojmy. Vtipné fyzikální představení uzavřelo naše první setkání s vědou. Už se těšíme na to další s vesmírem.

Mgr. Lenka Dohová

  • Prvňáčci v říši vědy