Partnerské školy

Naše škola spolupracuje v rámci projektů se těmito školami.

SŠ TEGA Blansko

PERSPEKTIVA TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ a MŠ Adamov se již třetí školní rok podílí na projektu Perspektiva technického vzdělávání, který realizuje SŠ TEGA Blansko. Hlavním cílem projektu je popularizovat techniku a technické vzdělání na základních školách a motivovat žáky ke studiu technických oborů. Projektový záměr reaguje na dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pracovníků v technických profesích na trhu práce způsobený mimo jiné nízkým zájmem žáků ZŠ o studium technických oborů na SOŠ a SOU.

Projekt je určen žákům 7. – 9. tříd a je realizován několika formami. Žáci mohou navštěvovat elektrotechnické a strojírenské firmy v okolí, kde seznamují s náplní práce jednotlivých technických profesí a jejich finančním ohodnocením, s pracovním procesem a prostředím apod. Mimo to žáci jezdí na exkurze přímo do SŠ technické a gastronomické v Blansku, kde je tamní pedagogové seznámí s prostředím školy a možnostmi studia na škole.

Nedílnou součástí projektu jsou také motivační soutěže pro žáky, které mají podnítit a prohloubit jejich zájem o techniku. Soutěže se vždy skládají z teoretické části s otázkami převážně z fyziky nebo matematiky a z praktické části, kde mohou žáci vyzkoušet svoje dovednosti v oblasti elektrotechnické nebo strojírenské. Většinou je úkolem vyrobit zadaný jednoduchý předmět nebo zapojit jednoduchý elektrický obvod. Během roku se na soutěžích vystřídají žáci všech ročníků, jimž je projekt určen. Naše škola zaznamenala největší úspěch v loňském roce, kdy v elektro-soutěži v kategorii 7. roč. zvítězil Patrik Peša. V letošním roce uspěli žáci 7. roč. Vilém Flachs a Denis Havelka, kteří obsadili 4. místo. V těchto soutěžích však nejde o vítězství, ale o již zmíněné motivování žáků k technickému vzdělávání.

Stanislav Tůma

https://www.sosblansko.cz

SŠ informatiky, bankovnictví a poštovnictví Brno, Čichnova

https://www.cichnovabrno.czSdílet článek