Přírodovědný program Tropické deštné lesy

V úterý 21. 5. se třída 9.B vydala se svým třídním učitelem do Brna do Přírodovědné stanice Kamenačky v Židenicích, kde se zúčastnila programu Tropické deštné lesy.

V první části byl žákům představen tropický deštný les (dále TDL) pomocí prezentace s výkladem lektora. Na obrázcích žáci viděli jak vypadá TDL z letecký pohledů i uvnitř s jednotlivými patry. Důraz byl kladen na druhovou rozmanitost a význam TDL. Žáci měli možnost vidět různé druhy rostlin a živočichů a také ničení TDL.
Ve druhé části navštívili žáci suterén s terárii, ve kterých mohli vidět mnoho druhů žab, mezi nimi i známé barevné pralesničky, a vodní druh hada bradavičníka jávského. Pak jsme se přesunuli do tropického skleníku, kde kromě vanilky a liány bylo možné vidět i kajmana brýlového, leguána zeleného, varana, různé druhy želv a hroznýšovitých hadů – např. krajtu kobercovou a hroznýše královského.
Programu se zúčastnilo 13 žáků a program se jim docela líbil.
Aleš Spurný
 • Přírodovědný program Tropické deštné lesy
 • Přírodovědný program Tropické deštné lesy
 • Přírodovědný program Tropické deštné lesy
 • Přírodovědný program Tropické deštné lesy
 • Přírodovědný program Tropické deštné lesy
 • Přírodovědný program Tropické deštné lesy
 • Přírodovědný program Tropické deštné lesy
 • Přírodovědný program Tropické deštné lesy
 • Přírodovědný program Tropické deštné lesy
 • Přírodovědný program Tropické deštné lesy
 • Přírodovědný program Tropické deštné lesy