Poznávací zájezd do Polska

Ve dnech 9. a 10. 5. se 48 žáků 8. a 9. ročníku, paní asistentka a jeden tatínek pod vedením pana ředitele Stanislava Tůmy, p. uč. Spurného a pí. uč. Horáčkové zúčastnili poznávacího zájezdu do jižního Polska.

Od školy na Komenského ulici jsme odjížděli po šesté hodině ranní a po šesti hodinách jízdy dorazili do Krakova.
Prohlídku metropole historického Malopolska jsme začali procházkou v židovské čtvrti Kaziměř, kde jsme viděli všechny významné synagogy a žáci dostali vice jak půlhodinové volno na Novém náměstí na občerstvení po tak dlouhé cestě. Přes hradní vrch jsme se přesunili do historického centra města - prošli se kolem několika významných kostelů a na Hlavním náměstí dostali hodinový prostor na prohlídku domu soukeníků a jiných zajímavostí. Pár jedinců navštívilo radniční věž. Poté pokračovals prohlídka města průchodem Floriánské brány a kolem barbakanu k historické budově Jagellonské univerzity. Následně jsme vyšlapali znovu na hradní vrch, kde jsme měli půlhodinku na obhlídku hradu Wawel. Večer jsme se přesunuli na ubytování do hostelu na okraji Krakova.
Druhý den dopoledne jsme zavítali do solných dolů ve Věličce a obdivovali úžasné prostory pod zemí. Nejvíce všechny zaujala kaple sv. Kingy – monumentální prostor s mnoha vytesanými reliéfy do soli a krásnými lustry. Odpoledne jsme v koncentračním a vyhlazovacím táboře v Osvětimi a Březince vzpomenuli na oběti nacistické zvůle a útrapy mnoha lidí za druhé světové války. Poté jsme se vydali k domovu. Do Adamova jsme dorazili ve 21:45.
Počasí nám velmi přálo – přes den bylo polojasno se sluníčkem a příjemnými teplotami. Exkurze v Osvětimi působivě doplňovala učivo dějepisu 9. ročníku, a to i díky poutavému vyprávění průvodce. Zájezd se všem líbil.
Poděkování patří pí. uč. Šturchové, která zájezd ve spolupráci s CK Školní zájezdy připravila.
Za kolektiv Aleš Spurný
  • Poznávací zájezd do Polska
  • Poznávací zájezd do Polska
  • Poznávací zájezd do Polska
  • Poznávací zájezd do Polska
  • Poznávací zájezd do Polska
  • Poznávací zájezd do Polska
  • Poznávací zájezd do Polska
  • Poznávací zájezd do Polska