POTRAVINOVÁ POMOC DĚTEM V SOCIÁLNÍ NOUZI PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Cílovou skupinou jsou děti/žáci ve věku 2-26 let, kteří

navštěvují mateřskou školu nebo základní školu v Jihomoravském kraji – bez ohledu na zřizovatele,
pobírají stravu v zařízení školního stravování,
jsou z rodin, které se nachází v hmotné nouzi, tzn. z rodin pobírajících doplatek na bydlení a/nebo příspěvek na živobytí.
Všechny výše uvedené podmínky musí být splněny zároveň.
Do podpořené cílové skupiny budou děti zařazeny na základě
čestného prohlášení zákonného zástupce dítěte o pobírání dávek hmotné nouze (viz příloha),
potvrzení Úřadu práce o pobírání doplatku na bydlení a/nebo příspěvku na živobytí.
Čestné prohlášení a potvrzení ÚP je nutné předložit vedení ZŠ a MŠ Adamov nejpozději do 14.7.2023.
Kontakt: tel. 724 370 199
Edookit – zpráva řediteli školy
Odkaz:


Přiložené soubory

  • POTRAVINOVÁ POMOC DĚTEM V SOCIÁLNÍ NOUZI PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024