Podpora přírodovědného vzdělávání

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání - spolupráce žáků ZŠ Adamov a studentů Gymnázia Blansko. Od druhého pololetí školního roku 2013/2014 je naše škola jednou z pěti partnerských škol Gymnázia Blansko v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávánína středních školách Jihomoravského kraje.

Náplň spolupráce spočívá v návštěvě programů, které pro žáky základních škol připravili studenti gymnázia z oblasti přírodních věd. Ve druhém pololetí tohoto školního roku jsme absolvovali s žáky druhého stupně výukový program do fyziky v rozsahu pěti vyučovacích hodin zaměřený na robotiku a pájení jednoduchých spojů.

Druhou část projektu tvořila soutěž skládající se ze 4 korespondenčních kol a jednoho finálového kola konaného přímo v budově gymnázia. Pětičlenné družstvo vždy plnilo úkoly z biologie, chemie, fyziky a zeměpisu. Na vypracování úkolů měli žáci vždy měsíc. Jednotlivé úlohy z každého předmětu byly teoretické i praktické. Některé úkoly prováděli žáci v laboratoři, jiné mohli udělat i doma nebo museli vyrazit do přírody. Finálové kolo pak obsahovalo jednu praktickou úlohu z každého předmětu. Soutěž byla během trvání projektu realizována celkem třikrát. Pokaždé školu reprezentovalo jiné družstvo žáků druhého stupně.

Naši školu v posledním soutěžním klání zastupovalo družstvo ve složení Kateřina Janíčková, Marika Hajosová a Sabina Hajosová z 8.A třídy , Jitka Cyprová a Denis Havelka ze třídy 7.A V celém průběhu soutěže se týmu dařilo a nakonec skončili na 4. místě.

Na ukončení půlročního snažení bylo slavnostní vyhodnocení soutěže v kině. Součástí tohoto setkání byla zábavná soutěž skládající se ze tří kol. Zde naši žáci zazářili a za vydatného podporování spolužáků z hlediště, kteří je přijeli podpořit, vybojovali 1. místo.

Poděkování patří učitelům i studentům gymnázia za přípravu programů i soutěže, ale také žákům družstva, kteří zodpovědně po dobu pěti měsíců plnili svoje úkoly a reprezentovali školu na soutěži. Získané poznatky a zkušenosti pro ně budou jistě přínosné.

Mgr. Jana Horáčková

  • Podpora přírodovědného vzdělávání
  • Podpora přírodovědného vzdělávání
  • Podpora přírodovědného vzdělávání
  • Podpora přírodovědného vzdělávání
  • Podpora přírodovědného vzdělávání
  • Podpora přírodovědného vzdělávání
  • Podpora přírodovědného vzdělávání


Sdílet článek