Pasování na čtenáře

Odpoledne dne 8. června byli žáci z 1. A a 16. června žáci z 1. B pasováni na čtenáře.

Do školy se přišli podívat rodiče, prarodiče i sourozenci dětí. Největším překvapení pro děti bylo, že si přišla poslechnout jejich čtení i princezna. Děti měly připravený program z básniček a písniček, které se naučily během 1. třídy.

Obávaným a nejočekávanějším vrcholem odpoledne bylo ovšem samotné čtení. Žáci přicházeli po jenom ke stolu, aby každý samostatně přečetl kousek pohádky. I přes trému, která určitě některé děti svazovala, to zvládly výborně.

A tak mohla princezna všechny děti slavnostně pasovat mečem na Čtenáře 2015. Děti dostaly čtenářský diplom a od paní ředitelky Jany Burianové slavnostní šerpy, které jim budou tento den připomínat. Do školy zavítala i paní Jitka Králíčková z MKS, která připravila pro děti jejich první průkazky do městské knihovny.

Poděkování patří také sponzorům a všem maminkám, které si připravily pro děti na závěr „sladkou tečku“.

Na konci se všichni žáci rozloučili básničkou ze Slabikáře...

Nejdřív slovo, potom větu, mámo já to nepopletu.

Nejdřív větu, celé řádky, táto dám to do pohádky.

Zvládnu přečíst každý list, mějte radost UMÍM ČÍST!

Soňa Karásková a Martina Belžíková
třídní učitelky 1. tříd

  • Pasování na čtenáře
  • Pasování na čtenáře