Pasování čtenářů v prvních třídách

V červnu se v prvních třídách uskutečnilo tradiční pasování čtenářů.

V 1. A proběhlo pasování 6. 6. 2023 v promítací místnosti plné rodičů. Úvodem jsme společně přivítali nejen rodiče, ale i samotného krále Otu I., který k nám dorazil ze samotného Království čtenářů, aby mohl naše prvňáčky pasovat na čtenáře. Program děti zahájily recitací básničky Delfínci. Následovalo společné čtení pohádky Maxipes Fík ve škole. Prvňáčci předvedli, že si titul čtenář opravdu zaslouží, a tak nebránilo nic samotnému pasování. Na závěr žáci zarecitovali básničku na rozloučení s první třídou a odebrali se do třídy na malé občerstvení.
V 1. B dne 13. 6. 2023 měly děti připravené společné pásmo z písniček a básniček o písmenkách. Samozřejmě se děti velice těšily na samotné čtení, i když u některých žáků byla patrná i lehká tréma. Jejich výkony pečlivě sledoval král Ota Stanislav I. a rozhodl, že všichni mohou být slavnostně pasováni na čtenáře a čtenářky. Všechny děti dostaly památeční diplom a velký odznak ČTENÁŘ 2023. Na závěr připravila paní vychovatelka Soňa Stoger s dětmi divadelní představení O červené Karkulce, které se mimořádně vyvedlo.
Poděkování patří všem maminkám, které se postaraly o závěrečné skvělé občerstvení.
  • Pasování čtenářů v prvních třídách
  • Pasování čtenářů v prvních třídách
  • Pasování čtenářů v prvních třídách
  • Pasování čtenářů v prvních třídách
  • Pasování čtenářů v prvních třídách