Pasování čtenářů

Odpoledne dne 5. června byli žáci z 1. B a 11. června 2019 žáci z 1. A pasováni na čtenáře.

Do školy se přišli podívat rodiče, prarodiče i sourozenci dětí. Překvapením pro děti v 1. B bylo, že si přišla poslechnout jejich čtení i paní ředitelka Mgr. Jana Burianová. V 1. A si přišla poslechnout čtení paní zástupkyně Mgr. Jaroslava Šmerdová a dorazil sem i král.

Děti měly připravený program z básniček a písniček, které se naučily během 1. třídy.

Obávaným a nejočekávanějším vrcholem odpoledne bylo ovšem samotné čtení. Žáci přicházeli po jenom ke stolu, aby každý samostatně přečetl kousek pohádky. I přes trému, která určitě některé děti svazovala, to zvládly výborně.

A tak mohly být úplně všechny děti pasovány slavnostně mečem na Čtenáře 2019. Dostaly čtenářský diplom od Krále Oty I, knížku a památeční “placku” Čtenář 2019, která jim bude tento den připomínat.

Poděkování patří také všem maminkám, které připravily pro děti na závěr „sladkou tečku“.

Nejdřív slovo, potom větu,

mámo já to nepopletu.

Nejdřív větu, celé řádky,

táto dám to do pohádky.

Zvládnu přečíst každý list,

mějte radost UMÍM ČÍST!

Soňa Karásková a Martina Burianová

třídní učitelky 1. tříd

  • Pasování čtenářů
  • Pasování čtenářů