Mistrovství ČR školních týmů v šachu - okresní kolo

Mistrovství ČR školních týmů v šachu je postupovou soutěží žáků základních a středních škol řádného denního studia.

V soutěži hrají družstva ve třech věkových kategoriích:
Kat 1. žáci z 1. - 5. tříd ZŠ
Kat 2. žáci z 6. - 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků osmiletého gymnázia
Kat 3. studenti a žáci středních škol
Soutěž ve všech třech věkových kategoriích probíhá na čtyřech úrovních:
A) školní kolo B) okresní kolo C) krajské kolo D) republikové kolo
Okresní přebor škol v šachu probíhal úplně poprvé v Adamově a to v budově ZŠ na Ronovské.
Zúčastnilo se celkem 15 týmů z 8 škol okresu Blansko.
Celé poslední patro školní budovy se na celý den zaplnilo nadějnými šachisty od 6 do 18 let, které přivítal ředitel školy Mgr. Stanislav Tůma a spoluorganizátorka akce Mgr. Soňa Karásková.
V první kategorii soutěžilo celkem šest škol a šachovou premiéru zde zažili žáci ze školy Salmova z Blanska a z malotřídní školy ve Voděradech.
1. ZŠ a MŠ Adamov 15,5b.
2. ZŠ a MŠ Rájec – Jestřebí 11,5b.
3. ZŠ a MŠ Kunštát 11b.
4. ZŠ Voděrady 9,5 b., 5. ZŠ Jedovnice 9 b., 6. ZŠ a MŠ Salmova Blansko 3,5 b.
V druhé kategorii soutěžilo 9 týmů a mimo soutěž se k nim připojili i středoškoláci z gymnázia Blansko, poněvadž byli jedinými středoškoláky, kteří se přihlásili.
1. ZŠ a MŠ Sloup A 25b.
2. ZŠ a MŠ Adamov 24b.
3. ZŠ a MŠ Sloup B 17b.
4. ZŠ Kunštát 15,5b., 5. ZŠ Salmova Blansko 14b., 6. ZŠ Rájec-Jestřebí 14b., 7. ZŠ Jedovnice 7,5b.,
8. Gymnázium Blansko 2b. a mimo soutěž středoškoláci gymnázia Blansko 25b.
Sestava družstva Adamova v Kat.1: Miroslav Urbáni, Čeněk Fadrný, Samuel Frňka, Filip Matal.
Sestava družstva Adamova v Kat.2: Vojtěch Velím, Vojtěch Mihok, Lukáš Sedláček, Stanislav Straka, Rostislav Hlouch.
Nejlepším hráčem turnaje byl Vojtěch Velím z Adamova, který vyhrál všechny svoje partie.
Vzhledem k tomu, že turnaj probíhal pod záštitou města Adamova a adamovského šachového oddílu Spartaku Adamov, tak všichni hráči odjížděli z drobnými cenami anebo s krásnými medailemi.
Poděkování patří členům ŠO Spartaku Adamov, kteří připravili hrací prostory, šachistce Olze Dvořákové, která se postarala o pomoc při organizaci turnaje mladších žáků a hlavně organizátorovi celé akce p. Petru Bednářovi, který v adamovské škole vede šachový kroužek.
Z každé kategorie první dva týmy postupují do krajského kola v Břeclavi, které se uskuteční 26. ledna 2023. Ať se daří!
Foto https://photos.app.goo.gl/es2PvuEK9xb8dnVw6

Mgr. Soňa Karásková
  • Mistrovství ČR školních týmů v šachu - okresní kolo
  • Mistrovství ČR školních týmů v šachu - okresní kolo
  • Mistrovství ČR školních týmů v šachu - okresní kolo