Klub konverzace v anglickém jazyce na ZŠ a MŠ Adamov – Návštěva letiště

Již druhým rokem mají děti ze 4. a 5. třídy na Ronovské možnost rozšířit si znalosti v klubu anglické konverzace.

V loňském školním roce byly hodiny koncipovány jako dramatická výchova s cílem vytvořit vhodné prostředí ke komunikaci v cizím jazyce mezi dětmi. Letos jsou pojaty jinak díky podpoře inovativního vzdělávání v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Inovativním vzděláváním se rozumí aktivizační metody, které jsou koneckonců výuce cizího jazyka vlastní: projektová výuka, zážitková pedagogika a vzdělávání s využitím nových technologií. Letošní klub je tedy postaven jako projekt, jehož téma je město a cestování.
V prosinci jsme se s klubem vydali na Letiště Brno-Tuřany. Když jsem na letiště volala, abych informovala jeho pracovníky o naší návštěvě, bylo mi k mému překvapení sděleno, že letiště bude sice otevřené, ale úplně prázdné. Jaká příležitost! Ničeho jsme se nelekli a rozhodli jsme se, že nám letiště poslouží jako perfektní kulisa k role-playing neboli hraní rolí.
Cestou měly děti za úkol si představit, že jsou cizinci cestující na letiště a musí se opřít pouze o slovíčka v angličtině. Děti si po cestě slovíčka zapisovaly ve vlaku, na nádraží a v autobuse, aby po příjezdu zvládly správně identifikovat základní místa na letišti. Jako ztracení cizinci jsme se opravdu cítili, když jsme v Brně zjistili, že byla přemístěna zastávka, ze které jezdí autobus na letiště. Chvíli jsme hledali místo odjezdu autobusu, který jsme nakonec stihli jen na poslední chvíli.
Po příjezdu do cíle jsme si v rámci feedbacku zopakovali slovíčka z cesty. Poté jsme se bavili o tom, jak probíhá odbavení cestujících a jaké předměty se nesmí objevit v příručních zavazadlech a zahájili hru. Jeden z dvojice byl vždy zaměstnanec letiště a ten druhý byl cestující, který omylem převáží něco zakázaného. Dvojice byly velmi šikovné. Následovala ještě prohlídka letiště a odjezd zpět. Na hlavním nádraží jsme výlet zakončili v kavárně skvělým zákuskem a v dobré náladě se vydali domů. V následujících hodinách klubu dostaly děti za úkol vytvořit model letiště.
  • Klub konverzace v anglickém jazyce na ZŠ a MŠ Adamov – Návštěva letiště
  • Klub konverzace v anglickém jazyce na ZŠ a MŠ Adamov – Návštěva letiště
  • Klub konverzace v anglickém jazyce na ZŠ a MŠ Adamov – Návštěva letiště