INFORMACE K ORGANIZACI A PRŮBĚHU ZÁPISU DO ZŠ

V souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpeční rozšíření onemocnění COVID -19 vydalo MŠMT opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 - organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Jednotlivé formuláře, potřebné k zápisu, jsou uloženy v přiložených souborech. Tyto formuláře je také možné po telefonickém dohovoru vyzvednout v budově mateřské školy (rodiče dětí z MŠ Komenského 4 , 6, a MŠ Jilemnického 1) a v budově ZŠ Komenského 4 (přípravná třída, ostatní).Přiložené soubory

  • INFORMACE K ORGANIZACI A PRŮBĚHU ZÁPISU DO ZŠ