Informace k aktuální situaci pro občany města

Vážení občané, asi všichni z nás vnímáme situaci dnešních dnů, která dopadá na nás všechny bez výjimky. Situace se mění každým dnem či každou hodinou. Aktuálně jde o možné rozhodnutí karanténního opatření celé ČR. Čekají nás zcela jistě další a další opatření. Pro každého z nás občanů je to životní výzva s maximální mírou respektu k situaci, ohleduplnosti a zodpovědnosti vůči nám všem. Musíme to zvládnout. Všichni, každý z nás i pro každého dalšího z nás. Celé rodiny, příbuzní, naši přátelé. Postupujme zodpovědně. Několik dalších hodin, dnů, týdnů či měsíců ukáže naši schopnost jednat v zájmů nás všech. Bezpochybně přijdou i nepříjemné, vážné či tragické okamžiky, které budeme muset překonat a budeme muset být silní. Nic jiného než zdraví nás všech není a nebude cennější.

Na základě mimořádných opatření a vyhlášení nouzového stavu vládou ČR jednali v minulém týdnu několikrát zástupci krizového štábu města Adamova. Mezi členy, kteří následně koordinují opatření, patří mimo vedení města také tajemník MěÚ, ředitelé příspěvkových organizací ZŠ a MKS, vedoucí odboru sociálních věcí, velitel JSDH, velitel Městské policie, jednatel společnosti ADAVAK. Komunikace probíhá i napříč organizacemi působícími ve městě, kterých se opatření týkají.

Především jsou probírána opatření ke garantování naprosto základních lidských potřeb na úrovni našeho města:

 • dodávky pitné vody, tepla, provozu kanalizace
 • dodávky potravin, drogerie, a další základní produkty, zajištěny již byly skladovací prostor pro předpokládané potřebné předzásobování nákupů občanů ze strany města formou bezplatného poskytnutí skladovacích prostor, stejně jako vzájemná výpomoc zaměstnanců města Adamova
 • zajištění provozu sociálních služeb pro občany, kteří tuto pomoc potřebují
 • zajištění běžné bezpečnosti a pomoci v případě standardních událostí ve městě

Neváhejte se kdykoliv obrátit na výše uvedené osoby! S jakýmkoliv dotazem či prosbou o pomoc.

Převažuje nedostatek zdravotnických ochranných pomůcek, což vnímáme z médií také. Ale situace se bude obracet k lepšímu. Do té doby musíme maximálně všichni omezit osobní kontakt mezi lidmi. I proto bylo rozhodnuto o uzavření školek, sportovišť apod. Je důležité, abyste tato omezení dodržovali a nekompenzovali tato opatření jiným způsobem, kdy se lidé setkávají. Neexistuje lék, vakcína, jedinou možností je právě téměř vyloučení osobních kontaktů při zachování dodávek naprosto základních potřeb obyvatel celé ČR.

Vážení občané,

děkujeme, že respektujete vážnost situace, že svým zodpovědným jednáním nekomplikujete rozhodnutí patřičných orgánů a neztěžujete tak práci lidem ve zdravotnictví, sociálních službách, hasičům, policii a také těm, kteří zajišťují dodávku potravin v obchodech. Jsme město s 5000 obyvateli, kteří musí držet při sobě. Věřte, že městský krizový štáb i složky IZS ve městě dělají vše proto, aby bezpečnost občanů byla zajištěna v maximální možné míře.

Zároveň jako složky IZS máme na Vás jednu prosbu, pokud jste v karanténě a bude vyžadovat jakoukoliv pomoc na tísňových linkách (112, 150, 155, 158), sdělte prosím, tuto skutečnost. Pomoc k Vám dorazí, tak jako vždy, jen zasahující se vybaví prostředky, popřípadě přijmou adekvátní opatření. Předejdeme tak společně tomu, že pak hasiči, policie či záchranáři budou v karanténě a nebudou moci pomáhat jinde.

Ještě jednou děkujeme za Váš zodpovědný přístup.

Mnoho a mnoho doporučení zaznívá ze sdělovacích prostředků. Na tomto místě přinášíme alespoň pár, která pomáhala v prostředí původního ohniska nákazy v Asii a zdají se nám jednoduchá, komplexní a účinná. Např. při pohybu do pracovních míst aj.

 • Vyhýbejte se místům, kde se shromažďuje velké množství lidí.
 • Kdykoliv opouštíte byt, tak pouze s rouškou.
 • Pokud kašlete, tak nikdy do dlaní, ke krytí využijte loket, rameno.
 • Důležitá je obecně zvýšená hygiena rukou, noste s sebou všude kapesní dezinfekční prostředky.
 • Nedotýkejte se očí.
 • Nepodávejte si ruce.
 • Denně provádějte kontrolu hlavně u starších osob (po nádechu nejméně 10 sekund zadržet dech, pokud nepocítíte potřebu kašle, v plicích nedošlo k nákaze. V případě potíží prosím volejte na příslušné telefonní číslo, zařídíme vše potřebné).
 • Pijte jen teplé nápoje (ve shodě s tělesnou teplotou, studené nápoje tělo zatěžují).
 • Dbejte na dostatek antioxidantů (vitamíny C, ovoce a zelenina).
 • V dopravních prostředcích dodržujte rozestupy.
 • Madel v dopravních prostředcích se přidržujte předloktím, nikoli rukama.
 • Obecně dbejte, aby ústa a krk byly vlhké, ne suché. Minimálně každých 15 minut vypijte několik doušků tekutiny. I když se virus dostane do úst, voda nebo jiná tekutina ho vypláchne skrze jícen do žaludku a tam ho žaludeční kyselina zničí. V případě, že nepijete pravidelně hodně vody, může virus vstoupit do dýchacích cest a plící.

Také pár užitečných odkazů:

https://koronavirus.mzcr.cz/

https://www.okoronaviru.cz/

 • Informace k aktuální situaci pro občany města