Exkurze do hlubin Býčí skály

V pátek 12. dubna 2024 jsme Den Země oslavili putujíc labyrintem chodbiček Býčí skály pod zemí.

Naše exkurze začala u Staré huti, kde na nás čekal pracovník Muzea Blanenska, pan Kaňa, který nám vyprávěl o vzniku Moravského krasu, jeskyních a jejich okolí. Poté jsme se společně vydali kolem Křtinského potoka. Cestou nám náš průvodce ukazoval zajímavá místa, například štoly, které vznikly před II. světovou válkou. Také nám popsal vznik pěnovce, horniny, která vzniká rozpuštěním vápence v kyselé vodě a znovu vysrážením na vzduchu. Poté, co jsme dorazili k jeskyni Jáchymka, jsme se museli ztišit, protože nad ní teď hnízdí sokoli, ale i tak jsme si jí pečlivě prohlédli a prošmejdili, a tak naší pozornosti neunikl malý spící vrápenec.
Když jsme došli k Býčí skále, občerstvili jsme se svačinou a převlékli do teplého. Vyzbrojeni čelovkami a někteří odvážlivci, kteří se vydali i do plazivek, helmami, holínkami a vhodným oblečením, jsme se přemístili se do chladné velké síně, kde jsme se dozvěděli o nálezech jeskynních medvědů, o jeskynních malbách, archeologických objevech a byli jsme především poučeni, jak se chovat a na co si při naší speleologické výpravě dávat pozor. Zanedlouho jsme již obdivovali několik netopýrů, kteří ještě odpočívali v jeskyni, a někteří z nás zkoušeli projít, nebo se spíš proplazit prvními otvory, aby zjistily, zda to fyzicky a psychicky zvládnou. Těm nejotrlejším pak byla odměnou, poté, co přebrodili potok, krásná krápníková výzdoba, my ostatní jsme odcházeli s vyhlazenými valounky čí křemennými krystaly a jinými kamínky z jeskyně.
Všichni společně jsme po nezpevněném chodníku prošli prostory cca 600 m neosvětlenou částí jeskyně, kde jsme mohli vidět podzemní část Jedovnického potoka, nástěnné malby z období Halštatské kultury nebo například pamětní desky připomínající pobyt panovnice Marie Terezie s chotěm.
Žáči a třídní učitelky 7. ročníků
A reakce dětí?
‚Byla to zábava. Hlavně ty plazivky. Klidně bych tam jela znovu.‘
‚Výlet se mi líbit, výklad byl super.‘
‚Pan Kaňa byl velice příjemný a byla čest ho poznat. Řekl nám mnoho zajímavostí.‘
  • Exkurze do hlubin Býčí skály
  • Exkurze do hlubin Býčí skály
  • Exkurze do hlubin Býčí skály
  • Exkurze do hlubin Býčí skály