Exkurze - Bible kralická

V úterý 4.4.2017 jsme navštívili památník Bible kralické v Kralicích. V rámci prohlídky jsme viděli také kralickou tvrz, pomník i kostel.

Budova Památníku se nachází v sousedství kralické tvrze a byla postavena v letech 1967 – 1969. V muzejních sbírkách můžeme spatřit cca 4 000 tiskařských typů, kovových literek, mezernic a tiskařského nářadí, součástí sbírek je i tiskařský lis. Expozice zobrazuje oblasti života tiskárny především z pohledu kulturního a historického.

Knihtisk je způsob mechanického rozmnožování textu nebo obrazu vytvářející identické kopie tiskem z výšky. Počátky jeho masového používání spadají na přelom let 1447/1448 a jsou spojeny s osobou Johanna Gutenberga. Vynález spočíval ve zdokonalení procesu sazby skládané ze sériově odlévaných tiskařských liter. Od poloviny 15. století se knihtisk rychle rozšířil po Evropě a následně do celého světa. Tisky do roku 1 500 se nazývají inkunábule. Tisk z výšky se poprvé objevil v Číně, kde první deskové tisky vznikaly v 9. století. Od 11. století se pravděpodobně užívaly i pohyblivé litery. Za jejich vynálezce bývá považován čínský kovář Pi-Sheng. Používal ručně vyráběné litery z pálené hlíny, které vysázel na kovovou desku a slepil je voskovým tmelem. Po vyhotovení tisku se deska nahřála, tím tmel povolil a písmena povolila. Ovšem nedochovaly se ani hliněné desky, ani žádný takto provedený tisk.Pro Gutenberga, který byl vyučen ve zlatníkem, kde se naučil jak rytí do kovu, tak také odlévání, mohly být velmi inspirativní nápisy ražené na vazbách knih, které označovaly jejich obsah, udávaly letopočet či jiné informace. Nápisy do vazeb knih razil pravděpodobně jako první. Knihtisk umožňoval masovou produkci knih, které mohly být tištěny po mnoha tisícových exemplářích.

 • Exkurze - Bible kralická
 • Exkurze - Bible kralická
 • Exkurze - Bible kralická
 • Exkurze - Bible kralická
 • Exkurze - Bible kralická
 • Exkurze - Bible kralická
 • Exkurze - Bible kralická
 • Exkurze - Bible kralická
 • Exkurze - Bible kralická
 • Exkurze - Bible kralická
 • Exkurze - Bible kralická
 • Exkurze - Bible kralická