ENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAM BRNO, KAMENAČKY – OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI

V pondělí 11. 12. 2023 se vydala třída 6. A a 7. A na environmentální výukový program vlakem do Brna.

Cesta končila až na jedné z posledních zastávek tramvaje číslo 9. Šli jsme na Kamenačky.
Pro žáky byl připraven program na téma Obojživelníci a plazi. Program spočíval v názorném srovnání zástupců těchto živočišných tříd z hlediska morfologie, způsobu života, rozmnožování a etologie. Žáky nadchl bezprostřední kontakt s živými zvířaty a předvánoční Brno.
Navrátilová
  • ENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAM BRNO, KAMENAČKY – OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI
  • ENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAM BRNO, KAMENAČKY – OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI
  • ENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAM BRNO, KAMENAČKY – OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI