Dopravní hřiště 4. A , 4. C

Dopravní hřiště 4. A
V pátek 12. dubna 2024 se žáci naší třídy zúčastnili kurzu dopravní výchovy, který se uskutečnil v Blansku. Všichni si přijeli pro průkaz mladého cyklisty.
Prvním úkolem bylo zopakování vědomostí z podzimního kurzu v prostorách školicího centra. Následovala výuka na téma křižovatky. Na závěr první části výuky čekal děti vědomostní test.
Po přestávce se všichni přesunuli na dopravní hřiště, tam se děti s chutí rozjezdily. Posledním úkolem k dosažení vysněného průkazu byla praktická jízda. Při jízdě musely děti dodržovat pravidla silničního provozu, sledovat dopravní značky, správně na ně reagovat a dávat pozor na objížďky. Vše pozorně sledovala paní instruktorka. Během jízd dětem dávala body a na závěr vše vyhodnotila. Jízdu zvládly všechny děti.
Žáci, kteří úspěšně prošli testem i jízdou, si domů hrdě odnesli průkaz mladého cyklisty.
Mgr. Martina Belžíková

Dopravní hřiště 4. C
V úterý 9.4.2024 nás čekala druhá návštěva dopravního hřiště.
Výcvik se skládal z části teoretické a praktické. V učebně, kterou již známe z října, jsme se naučili, co je to křižovatka a jak se na ní chovat. Pak jsme si zopakovali vědomosti a pravidla z předešlé lekce. Poté následoval test z dopravní výchovy, který všichni zúčastnění zvládli bez velkých obtíží.
Na dopravním hřišti proběhl deseti minutový test jízdy podle pravidel silničního provozu. Bohužel tři žáci tento test nezvládli, proto v průkazu cyklisty mají poznámku, že musejí jezdit v doprovodu dospělého.
Mgr. Eva Pivato

  • Dopravní hřiště 4. A , 4. C