Deváťáci na střední škole TEGA Blansko

Ve čtvrtek 19. 10. žáci 9.A a 9.B navštívili střední školu TEGA v Blansku.

Po přivítání představil pan ředitel Dvořáček studijní a učební obory této školy. Vysvětlil rozdíl mezi maturitními a učebními obory všeobecně a doporučil žákům, podle čeho se mají rozhodovat při výběru oborů (školy). Představil rovněž možnost finančních benefitů pro úspěšné studenty a portfolio akcí školy (zahraniční zájezdy, exkurze).
Ve druhé delší části byli žáci rozděleni do tří skupin a prošli si s pedagogy učebny a pracoviště školy, kde si mohli vyzkoušet jednoduché činnosti – vyražení jména do plíšku (přívěsku), pájení, přípravu kávy. Celkově lze hodnotit tuto exkurzi za přínosnou.
Aleš Spurný
  • Deváťáci na střední škole TEGA Blansko
  • Deváťáci na střední škole TEGA Blansko
  • Deváťáci na střední škole TEGA Blansko
  • Deváťáci na střední škole TEGA Blansko
  • Deváťáci na střední škole TEGA Blansko
  • Deváťáci na střední škole TEGA Blansko
  • Deváťáci na střední škole TEGA Blansko
  • Deváťáci na střední škole TEGA Blansko
  • Deváťáci na střední škole TEGA Blansko