DEN ZEMĚ - 6.A, B

V pátek 12.4. se šesté třídy vydaly místo vyučování do přírody.

Program se uskutečnil v rámci nadcházejících oslav Dne Země. Žáci putovali lesní cestou na rozcestí U sedmi dubů, dále Alexandrova rozhledna, Babice. Touto trasou se snažili sbírat odpad, co do lesa nepatří. Dobrou zprávou bylo, že ho bylo velice málo. Cestou z Babic zpět do školy (okolo Památníku lesníků) žáci pozorovali přírodu a snažili se pozorované zaznamenat do pracovního listu. Tímto úkolem si zopakovali lesní patra a prověřili svou znalost rostlin a živočichů.
Navrátilová
  • DEN ZEMĚ - 6.A, B