Den dětí

Pohádkový les

Pohádkový les pro MŠ
V pondělí 29. 5. 2023 hřiště na ulici Ronovská ožilo hlasy a smíchem dětí. To k nám přišly děti z MŠ Jilemnického. Žáci 5. B si pro ně připravili akci Pohádkový les. Ten tvořilo celkem deset stanovišť. Dvojice vodníků v něm učila děti rýžovat zlato, s basketbalisty kličkovali s míčem mezi kužely a házeli na koš, na stanovišti fotbalistů se snažili obehrát brankaře a vstřelit gól, s krtky poznávali předměty po hmatu a stavěli věže z kostek. U Pokémonů shazovali míčem plechovky a kuželky. Na stanovišti Smajlíků jim Minnie dala za úkol přiřadit stopy ke zvířatům a s jednorožcem napodobovali rytmus při hře na hudební nástroje. Piráti je provedli opičí dráhou a prověřili také jejich paměť. Bába kořenářka je nechala poznávat vůně koření. Vojáci pro ně připravili dráhu, kterou museli bezpečně projít, aniž by se dotkli natažených provázků. Lesní víly zase potřebovaly pomoci s vytříděním odpadků, aby les zůstal čistý. Za splnění všech úkolů si děti odnesly sladkou odměnu. Především jsme však rozdávali radost,
a to byla odměna ze všech největší.
Pohádkový les pro ZŠ
Ve čtvrtek 1. 6. jsme Pohádkový les připravili také pro ZŠ. Oproti pondělku probíhala na stanovišti krtků soutěž o vykopání co největší jámy, v týmu smajlíků prošla Minnie s jednorožcem proměnou v duchu seriálu Wednesday a úkolem zde bylo nově šifrování. Basketbalisté převlékli dresy a basketbalové míče vyměnili za ty florbalové. U vojáků byly podmínky průchodu vytýčenou trasou ztíženy ostřelováním papírovými míčky.
Všem organizátorům z 5. B patří velký dík a pochvala za přípravu celé akce a všem zúčastněným za to, s jakým nasazením se pustili do plnění úkolů, které jsme pro ně připravili.
Mgr. Eva Zouharová, třídní učitelka 5. B
  • Den dětí
  • Den dětí
  • Den dětí
  • Den dětí
  • Den dětí
  • Den dětí